Alla inlägg taggade "Varg"

 • Påkörd varg på Länsväg 503 – Uppdatering

  Polisen får samtal om en trafikdödad varg på Länsväg 503, Åbyholm. En personbil har kört på vargen. Ingen person har skadats. Polispatrull beordras till platsen för dokumentation och för att utesluta att ett brott har begåtts. Vargen...

  • Skrivet juli 8, 2020
  • 0
 • Beslut om licensjakt efter varg överlåts till länsstyrelserna

  Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt efter varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala samt Örebro. När ett rovdjursförvaltningsområde har uppnått miniminivån för...

  • Skrivet juni 18, 2020
  • 0
 • Ökande illegal jakt vållar stagnation i svensk vargstam

  Den svenska vargpopulationen har under de senaste fyra–fem åren minskat i antalet individer. Genom att använda data från 444 revirmarkerande och DNA-identifierade individer från de årliga inventeringarna av varg kunde forskargruppen vid Grimsö forskningsstation, SLU analysera risken...

  • Skrivet mars 16, 2020
  • 0
 • Vargens återkomst har påverkat älgavskjutningen

  Vargens återkomst har bidragit till en minskad avskjutning av älg i svenska och norska vargrevir. Inom reviren fälls fortfarande fler älgar av jakt än av vargar, men vissa jaktlag inom reviren har påverkats mer än andra. Någon...

  • Skrivet september 9, 2019
  • 0
 • Varg påkörd på Landsväg 871

  En varg rapporterades påkörd av en personbil på Landsväg 871 öster om Stråssa. Förare uppgav att vargen efter kollisionen sprang till skogs. Eftersöksjägare beordrades till platsen och kunde efter spårning lokalisera vargen som konstaterades vara oskadd. Länet...

  • Skrivet april 2, 2019
  • 0
 • Fördelning av varg i mellersta förvaltningsområdet

  På fredag lämnar länsstyrelserna i mellersta förvaltningsområdet förslag om länsvis fördelning av varg. Förslaget utgår från regeringens nationella målsättning att garantera en livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus och ambitionen att få en spridning av vargstammen över landet....

  • Skrivet mars 21, 2019
  • 0
 • Årets inventeringsresultat: lika många revir, men färre vargar

  Resultatet från årets inventering visar att det fanns cirka 305 vargar i Sverige under inventeringsperioden. Det är en minskning med 50 vargar från föregående år. Familjegrupperna har minskat, medan de revirmarkerande paren ökat något. Summan av antalet...

  • Skrivet juni 4, 2018
  • 0
 • Vargtilldelningen löser inte problemen

  Idag har fem länsstyrelser i mellersta Sverige beslutat om vinterns vargjakt, den totala tilldelningen för jakt blev 22 vargar i fem olika revir. Från oss i Jägareförbundets länsföreningar, som lever med effekterna av vargen, är tilldelningen alldeles...

  • Skrivet september 28, 2017
  • 0
 • Vargens återkomst har ökat klyftan mellan stad och land

  I takt med att den svenska vargstammen har vuxit och fler har kommit i kontakt med varg, har också motståndet mot varg ökat. Vargpolitiken har även skärpt motsättningen mellan stad och landsbygd. Det visar Max Eriksson i...

  • Skrivet januari 15, 2017
  • 0
 • Länet – Beslut om licensjakt på varg i Värmlands och Örebro län 2017

  Länsstyrelsen i Värmland och Örebro län har beslutat om licensjakt på högst 6 vargar inom det länsgemensamma reviret Loka. Länsstyrelsen Värmland har även beslutat om licensjakt på högst 6 vargar inom reviret Brattfors i Värmlands län. Jakten får...

  • Skrivet september 30, 2016
  • 0