Alla inlägg taggade "Vargjakt"

 • Vargjakten överklagas

  Jägarnas Riksförbund överklagar samtliga länsstyrelsers beslut om vargjakt och begär dessutom extra jakt i de län som inte fattat några beslut. Sammantaget vill Jägarnas Riksförbund att det ska fällas 209 vargar i Sverige under licensjakten 2021. Antalet...

  • Skrivet oktober 9, 2020
  • 0
 • Fördelning av varg i mellersta förvaltningsområdet

  På fredag lämnar länsstyrelserna i mellersta förvaltningsområdet förslag om länsvis fördelning av varg. Förslaget utgår från regeringens nationella målsättning att garantera en livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus och ambitionen att få en spridning av vargstammen över landet....

  • Skrivet mars 21, 2019
  • 0
 • Vargtilldelningen löser inte problemen

  Idag har fem länsstyrelser i mellersta Sverige beslutat om vinterns vargjakt, den totala tilldelningen för jakt blev 22 vargar i fem olika revir. Från oss i Jägareförbundets länsföreningar, som lever med effekterna av vargen, är tilldelningen alldeles...

  • Skrivet september 28, 2017
  • 0
 • Högsta förvaltningsdomstolen säger ja till vargjakt

  Den andra januari 2017 börjar licensjakten efter varg. Enligt beslut från fyra länsstyrelser får totalt 24 vargar fällas och tack vare de nya reglerna för överklagan har de väntade rättsprocesserna hunnit avgöras innan jaktstarten. Dessutom har Högsta Förvaltningsdomstolen...

  • Skrivet december 30, 2016
  • 0
 • Lokalt | Jägarnas Riksförbund överklagar förvaltningsrättens inhibitionsbeslut

  Jägarnas Riksförbund (JRF) är en av de aktörer som med hjälp av överklaganden till kammarrätter gått in för att häva det tillfälliga stoppet av licensjakten på varg som beslutats av respektive förvaltningsrätt. Det är katastrof att ett...

  • Skrivet december 30, 2015
  • 0
 • Lokalt | Jägareförbundet överklagar Förvaltningsrättens beslut

  Svenska Jägareförbundet känner en ökande frustration över att vargförvaltningen aldrig fungerar som politikerna beslutat. Trots att riksdagen fattat flera beslut om hur vargförvaltningen ska fungera, samt att myndigheterna fattat beslut om jakt verkar det omöjligt att få...

  • Skrivet december 28, 2015
  • 0
 • Regionalt | ”Fjälljakten, viktigt att hantera trots nedlagd utredning”

  Jaktlagsutredningen har pågått sedan januari 2013. Två delbetänkanden har lämnats av utredaren till regeringen. Det första rörde myndighetsansvaret för jakt- och viltförvaltningsfrågor i landet och det andra delbetänkandet behandlade ett antal sakfrågor i vildsvinsförvaltningen, bland annat utfodring...

  • Skrivet februari 11, 2015
  • 0
 • Allt pekar mot vargjakt i vinter

  Allting pekar nu mot att vinterns vargjakt kan komma igång – trots allt. Kammarrätten i Göteborg valde under torsdagen att undanröja Förvaltningsrätten i Karlstads beslut att stoppa licensjakten på varg. – I sak säger Kammarrätten att beslutet...

  • Skrivet januari 16, 2015
  • 0
 • Överklagar den stoppade licensjakten på varg

  Jägarnas Riksförbund (JRF) överklagar den stoppade licensjakten på varg. Utgångspunkten i JRF:s överklagan är att föreningen Nordulv redan fått sin sak överprövad och att Sverige därmed uppfyller intentionerna i Århuskonventionen. – Vi agerar eftersom Nordulv överklagat rätten...

  • Skrivet januari 13, 2015
  • 0
 • Ett dråpslag för en normaliserad vargförvaltning

  En majoritet av Sveriges befolkning tycker det är dags att förvalta vargarna. En majoritet av Sveriges riksdag vill ha igång en licensjakt. Trots det stoppas den, dagen innan den skulle inledas. – Det är oanständigt att det...

  • Skrivet januari 10, 2015
  • 0