All posts tagged "Vätternvattenprojekt"

  • Beslut i Kommunstyrelsen 14 november

    På Kommunstyrelsens möte den 14 november behandlades frågor som till exempel bolagsbildning och genomförande av fas 1 för Vätternvattenprojektet, samt Örebroporten fastigheter AB:s fastighetsförvärv i Kulturkvarteret. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade...

    • Posted november 15, 2017
    • 0