All posts tagged "Växthusgaser"

 • 513 hektar våtmark skapades i Örebro län 2023

  Under 2023 skapades eller restaurerades drygt 2 900 hektar våtmark i Sverige, varav 513 hektar i Örebro län. För hela landet var det vanligaste syftet att gynna arter, både rödlistade arter och arter generellt. Det visar ny...

  • Posted mars 14, 2024
  • 0
 • Svenska utsläpp minskar

  Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade i början av hösten, visar preliminär statistik från SCB. Minskningen syns i alla branscher, men mest i transportindustrin. Under tredje kvartalet 2023 minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska...

  • Posted februari 9, 2024
  • 0
 • Miljöpåverkan från byggsektorn både minskar och ökar

  Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sammantaget står sektorn för mellan 5 och 40 procent av miljöpåverkan i Sverige. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter....

  • Posted januari 10, 2023
  • 0
 • Vägledning ska minska klimatpåverkan

  Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest tagit fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och...

  • Posted december 8, 2022
  • 0
 • Ny EU-överenskommelse för utsläpp och upptag

  Ny EU-överenskommelse för utsläpp och upptag av växthusgaser i skog och mark, rådet, kommissionen och Europaparlamentet har kommit överens om ett regelverk till år 2030 för att binda koldioxid i skog och mark inom den s.k. LULUCF-sektorn....

  • Posted november 13, 2022
  • 0
 • Örebro län lovar att öka takten för mer el-drivna godstransporter

  Transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Mer el-drivna godstransporter är därför ett måste. – Örebro län som är ett centrum för logistik och transporter i Sverige har ett särskilt ansvar, säger landshövding...

  • Posted september 7, 2021
  • 0
 • Svenskarnas blocketanvändande besparade klimatet 746 181 ton växthusgaser förra året

  Svenska folkets begagnathandel på Blocket sparade potentiellt 746 181 ton växthusgaser 2020. Det visar en studie gjord av Blocket i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Resultatet är enormt och kan likställas med materialet från 1,7 miljarder tomburkar,...

  • Posted april 18, 2021
  • 0
 • Höga utsläpp av växthusgaser från sibiriska inlandsvatten

  Floder och sjöar i nordliga områden anses vara viktiga källor för utsläpp av växthusgaser till atmosfären, men på grund av få mätningar är nivåerna osäkra. I en ny studie publicerad i Nature Communications har Umeåforskare och medarbetare...

  • Posted februari 7, 2021
  • 0
 • Coca-Cola European Partners siktar mot netto noll klimatpåverkan 2040

  Coca-Cola European Partners (CCEP) lanserar en koncernövergripande klimatstrategi med målet att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040. Som en del i den nya strategin Action on Climate Now har företaget upprättat en...

  • Posted december 13, 2020
  • 0
 • Noll koldioxidutsläpp från Nestlé senast 2050

  Inga utsläpp av växthusgaser, senast 2050. Med detta vill Nestlé leva upp till Parisavtalets mål att begränsa en global temperaturökning med 1,5 grader. Inför FN:s klimatmöte senare denna månad kommer Nestlé skriva på ”Business ambition for 1,5...

  • Posted september 16, 2019
  • 0