Alla inlägg taggade "Växthusgaser"

 • Höga utsläpp av växthusgaser från sibiriska inlandsvatten

  Floder och sjöar i nordliga områden anses vara viktiga källor för utsläpp av växthusgaser till atmosfären, men på grund av få mätningar är nivåerna osäkra. I en ny studie publicerad i Nature Communications har Umeåforskare och medarbetare...

  • Skrivet februari 7, 2021
  • 0
 • Coca-Cola European Partners siktar mot netto noll klimatpåverkan 2040

  Coca-Cola European Partners (CCEP) lanserar en koncernövergripande klimatstrategi med målet att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040. Som en del i den nya strategin Action on Climate Now har företaget upprättat en...

  • Skrivet december 13, 2020
  • 0
 • Noll koldioxidutsläpp från Nestlé senast 2050

  Inga utsläpp av växthusgaser, senast 2050. Med detta vill Nestlé leva upp till Parisavtalets mål att begränsa en global temperaturökning med 1,5 grader. Inför FN:s klimatmöte senare denna månad kommer Nestlé skriva på “Business ambition for 1,5...

  • Skrivet september 16, 2019
  • 0
 • Sibiriska floder och sjöar avger växthusgaser till atmosfären

  Varmare klimat och en upptining av permafrost gör att utsläppen av växthusgaser från Västsibiriska floder och sjöar ökar. Det visar Svetlana Serikova i sin avhandling som hon försvarar den 27 september vid Umeå universitet. Kol finns överallt,...

  • Skrivet september 12, 2019
  • 0
 • Var femte svensk vet inte vad bäst före betyder

  En av fem svenskar kan inte skilja på bäst före-dag och sista förbrukningsdag, enligt en Sifo-undersökning från nätbutiken Matsmart. Resultatet är en klar förbättring, för två år sedan var motsvarande siffra 33 procent. – Matsvinn är ett...

  • Skrivet juli 13, 2019
  • 0
 • Växthusgaser från inrikesflyg fortsätter minska: ned 22 % 1999-2017

  El- och fjärrvärmesektorns utsläpp ökar enligt SVT Rapport idag. Samtidigt minskar utsläppen av växthusgaser för inrikesflyg år 1999 till 2017 med 22,3 procent enligt Naturvårdsverkets årsstatistik. En del av inrikesflygets minskade utsläpp kan tillskrivas effektivisering av- och...

  • Skrivet maj 13, 2019
  • 0
 • Allt fler kräver fossilfri värme

  Ägare och kunder pressar kommunala värmeverk att minska utsläppen av växthusgaser, men fossilfritt är ett allt tyngre argument även vid nyrekrytering. De kommunala fjärrvärmeproducenterna släpper i dag ut stora mängder växthusgaser. Men i den färdplan som uppvärmningsbranschen nyligen...

  • Skrivet april 23, 2019
  • 0
 • Utsläpp av växthusgaser från sibiriska floder i topp när permafrosten tinar

  Permafrostjordar lagrar stora mängder fruset kol och spelar en viktig roll för att reglera klimatet på jorden. I en studie publicerad i tidskriften Nature Geoscience visar forskare vid Umeå universitet, i samarbete med ett internationellt forskarteam, att...

  • Skrivet september 4, 2018
  • 0
 • Tuffa klimatmål kräver handling och uthållighet

  I juni 2017 röstade riksdagen för ett ramverk för Sveriges klimatarbete med målet att vi inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045. Jordbruksverket diskuterar i en ny rapport hur det svenska jordbruket kan minska...

  • Skrivet februari 5, 2018
  • 0
 • Världen | Nytt ris minskar växthusgaserna

  En internationell grupp av forskare med representanter från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala har lyckats ta fram ett ris som minskar mängden växthusgaser som avges vid odling av ris. Vid odling av ris avges stora mängder metan till...

  • Skrivet juli 22, 2015
  • 0