Svenskarnas blocketanvändande besparade klimatet 746 181 ton växthusgaser förra året

Av på 18 april, 2021

Svenska folkets begagnathandel på Blocket sparade potentiellt 746 181 ton växthusgaser 2020. Det visar en studie gjord av Blocket i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Resultatet är enormt och kan likställas med materialet från 1,7 miljarder tomburkar, 5,8 miljarder plastpåsar eller 3 300 kilometer järnväg, en sträcka motsvarande den från Stockholm till Nordpolen.

Genom att välja begagnat istället för nytt skonas klimat och miljö. Nya saker behöver inte tillverkas, färre grejer slängs och utsläppen minskar. Och varje annons gör skillnad. Sedan 2013 har Blocket, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet, räknat på klimatnyttan med att handla begagnat. Den totala mängden växthusgaser som besparades i fjol tack vare att fler valde att handla begagnat kan liknas vid det årliga utsläppet från 135 000 svenskar.

– Svenskarna har en tydlig positiv inställning till begagnathandeln och 2020 vände sig allt fler till Blocket för att köpa och sälja begagnat. Begagnathandelns klimatmässiga fördelar blir också en allt viktigare faktor för svenska folket visar våra undersökningar från Kantar Sifo. Genom att belysa begagnateffektens klimatmässiga resultat hoppas vi att ännu fler väljer andrahand i första hand, säger Pernilla Nissler, vd på Blocket.

Beräkningen är gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet som, på uppdrag av Blocket, analyserat vad som säljs på sajten utifrån volym och varornas respektive klimatpåverkan. Utgångspunkten för beräkningen är antagandet att varje såld begagnad vara inte behöver hanteras som avfall och att en likartad ny vara varken behöver tillverkas eller transporteras. I resultatet har vi även tagit bort Blocket och användarnas negativa utsläpp såsom frakt till och från köpare och säljare och energin av att surfa på vår plattform. Mer om metod och tillvägagångssätt går att läsa på begagnateffekten.se.

– Att handla begagnat kan innebära en större insats för miljön än vad många kanske tror. Det finns en rad saker man som privatperson kan göra för att få ner sina egna utsläpp, såsom se över sitt resande, äta mer vegetariskt eller källsortera. Att handla begagnat hamnar högt upp på den listan. Återanvändning av varor förlänger användningstiden och kapar utsläppen av produktion och avfallshantering rakt av i motsvarande grad, säger Pernilla Nissler

Blocket är en del av Schibsted, där bland annat finska Tori och norska Finn ingår.

Christian Printzell Halvorsen, är vice verkställande direktör för de nordiska marknadsplatserna och VD för FINN. Han är mycket nöjd med att alla tre nordiska marknadsplatser hjälper till att rädda miljön från klimat- fientliga utsläpp.

– Rapporten Second Hand Effect visar att våra tre nordiska marknadsplatser för begagnadhandel gör en positiv skillnad för miljön. Vi har sett en enorm ökning av inköp och försäljning av begagnade varor 2020, och användarna är våra egna miljöhjältar. Vi är mycket stolta över att Schibsteds marknadsplatser ger människor möjlighet att handla på ett hållbart sätt, säger Christian Printzell Halvorsen.

Faktaruta:

Varje år publicerar Schibsted och Adevinta en studie som visar klimatfördelarna genom att köpa och sälja begagnade varor på dess marknadsplatser. År 2020 samlades data in från tio marknadsplatser i Europa och Latinamerika. Den totala mängden co2e från dessa marknadsplatser blev drygt 20,7 miljoner ton. Det motsvarar 1,2 miljoner ton plast, 7,8 miljoner ton stål samt 0.7 miljoner ton aluminum.

Totalsumman för Sverige, genom handeln på Blocket, landade på drygt 0,7 miljoner ton co2e. Det motsvarar 41 351 ton plast, 254 037 ton stål och 25 894 ton aluminium.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Blocket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in