Alla inlägg taggade "Miljö"

 • Elektrifieringen viktigaste vapnet mot klimatutsläppen

  Från gas och kol till sol, vind, vatten och kärnkraft. Det är den resan EU-länderna måste göra, menar Jörgen Warborn (M). Och med den elproduktionen är det elektrifieringen som ska leda EU mot klimatneutralitet. När Jörgen Warborn...

  • Skrivet september 15, 2020
  • 0
 • Arktiska insektssamhällen förändras kraftigt av klimatförändringen

  Forskare från SLU har i ett unikt samarbete med forskargrupper över stora delar av Arktis – Grönland, Kanada, Ryssland, Norge, Finland och Island – avslöjat stora förändringar i insektssamhällena. Genom att jämföra regioner som har värmts upp...

  • Skrivet september 13, 2020
  • 0
 • Hårdare konkurrens om pollinatörer i ett varmare Arktis

  Pollinatörer är lika viktiga för växter i Arktis som längre söderut, och när det finns många blommor måste växterna tävla om insekternas gunst. De attraktivaste växtarterna får flest besök av pollinatörer, och då får andra växter som...

  • Skrivet september 11, 2020
  • 0
 • Ångestdämpande mediciner i sjöar ger lugnande besked

  En ny avhandling från Umeå universitet visar att läkemedelsrester är mer beständiga i vattendrag än vad man tidigare trott. Studien ger också lugnande besked till de som fruktat att fiskar ska ta livshotande risker till följd av...

  • Skrivet september 2, 2020
  • 0
 • Sjömatskonsumenter äter mer hållbart

  En stor internationell studie från Norges Sjømatråd visar att svenskar som ofta äter fisk och skaldjur även äter mer hållbart. Drygt 60 procent av dem som uppger att de äter sjömat minst en gång i veckan säger...

  • Skrivet september 1, 2020
  • 0
 • Bristfälligt underlag om hästars påverkan på övergödning

  Svenska Ridsportförbundet lämnade på måndagen sitt svar på betänkandet Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020:10). Svenska Ridsportförbundet ställer sig positivt till insatser med syfte att ge en ökad status till hästgödsel och...

  • Skrivet augusti 31, 2020
  • 0
 • Grönt stödpaket till kollektivtrafiken löser flera kriser

  En välplanerad omställning av kollektivtrafiken till fossilfrihet stärker beredskapen för framtida svårigheter och kan skapa nya arbetstillfällen inom de gröna näringarna. Om regeringen är klok nog att stötta regionerna i att ta sig an flera utmaningar på...

  • Skrivet augusti 27, 2020
  • 0
 • Industriellt synsätt hjälper ÖBO att spara och dela energi

  Genom strategiskt arbete och industriellt synsätt på fastighetsdrift har Örebrobostäder ÖBO effektiviserat användningen av både värme och el. Från 2005 till idag har elförbrukningen minskat med mer än hälften. ÖBO jobbar sedan för att framtidens fastigheter både ska kunna...

  • Skrivet augusti 26, 2020
  • 0
 • Klimatdebatten har positiv påverkan på svenskarnas konsumtion

  Earth Overshoot Day – dagen då vi förbrukat jordens resurser för resten av året – infaller i år nästan en månad senare än 2019. Vidare kan man se att klimatdebatten haft en positiv påverkan på svenska folkets...

  • Skrivet augusti 23, 2020
  • 0
 • Högre metanutsläpp från sjöar dagtid

  Flöden av metan från insjöar är lägre nattetid än på dagen, visar mätningar utförda av LiU forskare. Forskargruppen bedömer att de nordliga sjöarnas bidrag till de globala metanutsläppen därmed är 15 procent lägre än man tidigare trott....

  • Skrivet augusti 20, 2020
  • 0