Åtgärdstakten för små avlopp i Örebro är viktigt för miljön

By on 7 juni, 2024
Att arbeta med åtgärdstakten för små avlopp bidrar till att minska övergödningen i våra sjöar och vattendrag.

Arkivbild

Att arbeta med åtgärdstakten för små avlopp i Örebro är viktigt för miljön, det bidrar till att minska övergödningen i våra sjöar och vattendrag.

Det är en bit kvar för Örebro att nå upp till de kommuner som toppar listan över flest antal åtgärdade små avlopp i Sverige, men det är viktigt att sträva efter att nå den nationella åtgärdstakten på 5 procent.

Det borde vara ett rimligt mål för kommunen, en hållbar åtgärdstakt bidrar till att undvika negativ påverkan på vår miljö och leder till mer välmående vattenmiljöer.

Trelleborg, Norrtälje och Värmdö är några av de kommuner som toppar listan över flest antal åtgärdade små avlopp i Sverige ,och under 2023 bidrog de med omkring 1400 godkända avlopp. Det innebär att dessa kommuner tillsammans, stod för hela 11 procent av det totala antalet åtgärdade små avlopp i Sverige.

– Det går att jobba aktivt med att höja åtgärdstakten och vi hoppas kunna inspirera kommuner som ligger efter i sitt arbete. Under förra året åtgärdades totalt cirka 13 000 små avlopp i hela Sverige – en hög siffra kan tyckas, men ändå drygt 22 000 för få, sett till behovet. Det är viktigt att påminnas om att även små steg i rätt riktning betyder väldigt mycket för resultatet när året summeras, säger Caroline Harrå, branschutvecklare för VA och Små avlopp på VVS-Fabrikanterna.

Man kommer framåt tillsammans

Den nationella åtgärdstakten behöver ligga kring 5 procent för att hålla beståndet av små avloppsanläggningar i gott skick. Men sedan 2015 pekar dessvärre utvecklingen åt fel håll: Då var åtgärdstakten 3,2 procent, idag är den cirka 2 procent. I Örebro var åtgärdstakten förra året under det nationella målet på 5 procent.

– Vi släpar på en avloppsskuld och nu måste vi tillsammans vända utvecklingen och nå upp till det mål på 5 procent som krävs för att hålla beståndet av små avlopp i gott skick. Det är inte på något sätt omöjligt att nå dit och vi kan lyckas om vi tar hjälp av varandra. Vi ser att miljöinspektörerna är en väldigt viktig resurs i arbetet med små avlopp, det behövs både fler miljöinspektörer och en strategi för att behålla de som redan är utbildade, säger Caroline Harrå.

Ökad svarsfrekvens från kommunerna

Svarsfrekvensen av den årliga enkät som skickas ut till Sveriges 290 kommuner ökade i år och besvarades av fler än föregående år.

– Nu jobbar vi för att få en ännu högre svarsfrekvens så att de insatser som krävs görs i rätt ordning och i tid. Då kan vi följa utvecklingen närmare och arbeta ännu effektivare, säger Eva Ingverud, miljö- och hållbarhetsansvarig på Maskinentreprenörerna. – Vi på ME efterfrågar mer samordning, fler gemensamma projekt och kunskapsutbyten för att tillsammans göra något för vår viktiga vattenmiljö. Vi finns här för att stödja alla initiativ på det sätt vi kan för att nå framåt tillsammans.

Enskilt avlopp håller länge men behöver tas om hand

En modern anläggning för ett så kallat enskilt avlopp håller normalt i 20-30 år. Det innebär grovt räknat att 35 000 – eller 5 procent, av Sveriges totalt 700 000 små avlopp behöver åtgärdas varje år, för att takten ska kunna anses tillräckligt hög.

Resultatet av Aktionsgrupp Små Avlopps årliga enkät visar dock att antalet åtgärdade avlopp, i snitt, endast har legat runt 18 500 per år sedan 2015, vilket innebär en genomsnittlig åtgärdstakt på drygt 2,5 procent per år. Det vill säga hälften av behovet.

Tips till dig som är fastighetsägare

1. Vet du vilken typ av avloppsanläggning du har?
Om du har ett enskilt avlopp, har du som fastighetsägare själv ansvar för att reningen håller tillräckligt hög standard.

2. Misstänker du att ditt avlopp inte håller tillräckligt hög standard?
Ta kontakt med kommunen och fråga vilken skyddsnivå som gäller för din fastighet.

3. Behöver du åtgärda ditt avlopp?
Ta kontakt med en entreprenör och ansök om lov hos kommunen. Genom att föregå kommunens inspektion slipper du tillsynsavgift.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Aktionsgrupp Små Avlopp

You must be logged in to post a comment Login