All posts tagged "Vetenskap"

 • Kan fysisk aktivitet och läxläsning öka elevers välmående och skolresultat

  En forskningsstudie inom forskningsgruppen Hjärnhälsa och fysisk aktivitet vid GIH ska undersöka hur elever i årskurs 8 påverkas av förlängda skoldagar med schemalagd fysisk aktivitet, ljudböcker och stöttande läxläsning. Studien ska pågå i två år och 2...

  • Posted september 21, 2021
  • 0
 • Hos igelkottar skapas resistenta bakterier naturligt

  I en vetenskaplig artikel har SVA visat på ledtrådar till på vilket sätt och i vilka miljöer antibiotikaresistens uppstår i naturen, utan mänsklig inblandning. Hos flertalet igelkottar finns antibiotikaresistenta bakterier på huden, och hos en del av...

  • Posted augusti 5, 2021
  • 0
 • Pedagog Örebro lanserar forskarsida

  Webbplatsen Pedagog Örebro knyter nu närmare samarbete med Örebro universitet. Målet är att den nya forskarsidan ska stödja skolledare och pedagoger i deras arbete att undervisa och leda på vetenskaplig grund. Örebro kommuns Pedagog Örebro är mötesplatsen...

  • Posted april 26, 2021
  • 0
 • Svenska Läkaresällskapet möter pandemin med vetenskap istället för tyckande

  Sveriges första vetenskapliga möte om Covid-19 – ”State of the Art Covid-19”gick av stapeln den 15-16 december. Mötet som arrangerades av Svenska Läkaresällskapet (SLS) i samarbete med partners blev en succé. Över 1500 deltagare från läkarkåren och övriga hälsoprofessioner samlades...

  • Posted december 23, 2020
  • 0
 • Lokalt | Forskning för att ge skolor förslag på hur de kan minska fördomar

  – Skolan behöver konkreta förslag kring vad den kan göra för att minska fördomar och främja tolerans och öppenhet. För att göra det möjligt behöver vi först förstå hur attityder och beteenden gentemot grupper med annan etnisk...

  • Posted november 13, 2015
  • 0