All posts tagged "Virus"

 • Var med och utrota livmoderhalscancer

  Kvinnor födda 1994-1999 i Örebro län erbjuds att gratis vaccinera sig mot HPV, det virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Målet är att utrota livmoderhalscancer. PV (humant papillomvirus) är ett vanligt sexuellt överförbart virus som kan ge cellförändringar...

  • Posted april 8, 2024
  • 0
 • Sant och falskt om vinterkräksjukan

  Lika säkert som löven faller av träden om hösten lika säkert slår den till, vinterkräksjukan, Sveriges vanligaste magsjuka, som en vanlig säsong drabbar upp till en halv miljon svenskar. Vinterkräksjuka orsakas av ett mycket smittsamt virus (calicivirus)...

  • Posted november 28, 2023
  • 0
 • Örebroforskare har patent för ny behandling av en rad virus

  Studien visar hur en form av peptider från en mjölksyrebakterie dödar virus, bland annat coronavirus. Resultatet har lett till svenskt patent och ett internationellt patent är på gång. – Vi hoppas på en snabb utveckling så att...

  • Posted juli 8, 2023
  • 0
 • Vaccin mot apkoppor kan ges till fler

  Ett nytt sätt att ge vaccinet mot apkoppor gör att vaccinet räcker till fler personer, Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu vaccination som förebyggande behandling också till personer med en påtagligt hög risk att utsättas för apkoppsvirus. Andra smittskyddsåtgärder krävs...

  • Posted augusti 25, 2022
  • 0
 • Covid-19 kan vara en luftburen smitta i sjukhus och andra inomhusmiljöer

  Det har funnits bristande kunskap, och delade meningar, om huruvida covid-19 kan vara en luftburen smitta. Nu har en svensk studie för första gången påvisat aktivt SARS-CoV-2 i luft. Infektionsdugliga virus återfanns i luft i vårdrum med...

  • Posted april 13, 2022
  • 0
 • Forskare ska hitta sätt att rena avlopp från både läkemedel och covid-19-virus

  Att läkemedelsrester läcker ut i vattendrag genom våra avlopp är allmänt känt. Under pandemin har forskare även upptäckt att smittoämnen, som exempelvis covid-19-virus och antibiotikaresistenta bakterier, finns i avloppsvattnet – och tillsammans riskerar de att skapa en...

  • Posted december 8, 2021
  • 0
 • Låg smittspridning väntas i sommar

  Nya scenarier indikerar att smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 förväntas vara låg under sommaren, och sedan vända uppåt igen från låga nivåer i slutet av augusti. Samtidigt finns det risk för små lokala utbrott både under...

  • Posted juli 2, 2021
  • 0
 • Forskare utvecklar robot som dödar virus och bakterier

  Forskare vid Örebro universitet utvecklar en robot som tar död på covid-19 och andra virus med hjälp av UVC-strålning. – Målet är att vem som helst ska kunna bygga en robot, och sedan använda den mjukvara vi...

  • Posted november 26, 2020
  • 0
 • 5 vanliga hot som inte upptäcks av traditionella anti-virusprogram

  Kreatörer av skadlig kod har inte övergivit sina gamla knep utan de har lagt till nya metoder för att ligga steget före den traditionella antivirus-programvaran. De signaturdetekteringar och YARA-regler som tidigare gav tillräckligt bra försvar, räcker idag...

  • Posted september 11, 2019
  • 0
 • Fågelprojekt upptäckte virus

  För första gången har usutuvirus påträffats i Sverige. Viruset upptäcktes på en koltrast som hittades död på Öland och som analyserades av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Fyndet gjordes inom det fågelprojekt som startade i sommar med syftet...

  • Posted augusti 23, 2019
  • 0