All posts tagged "We Fight Corona"

  • Halv miljon satsas på program för utveckling av Corona-snabbtest

    COVID-19-pandemin har visat vikten av storskaliga och kontinuerliga virustester. Den stora efterfrågan på tester har skapat ett behov av lättillgängliga test-kit. För att möta detta behov har det svenska biotechföretaget Colorna arbetat fram ett program för utveckling...

    • Posted april 21, 2020
    • 0