All posts tagged "Zinkgruvan Minings"

  • Testerna inom MinePap har gett ny kunskap till branschen

    Att testa och utvärdera innebär ny kunskap för branschen, med syfte att undersöka om Aspa Bruks grönslutsslam (GLS) hade förutsättningar att minska damning från Zinkgruvan Minings anrikningssandmagasin, inleddes det Vinnovafinansierade projektet MinePap. Målsättningen var att bedöma GLS...

    • Posted oktober 8, 2018
    • 0