Testa ditt blodsocker gratis på Apoteket Marieberg

By on 1 april, 2019

I samband med Världshälsodagen den 7 april kommer Diabetes Wellness Sverige åter igen ha gratis blodsockerkoll i samarbete med Apoteket. Denna gång är det nio apotek från Sundsvall i norr till Malmö i söder där du kommer att ha möjlighet att testa ditt blodsocker gratis under måndagen den 8 april.

I dag lever närmare 450 000 med diabetes i Sverige och enligt WHO:s beräkningar kommer antalet insjuknade att fortsätta öka. Diabetes är en av de stora folksjukdomarna som växer rekordartat, där diabetes typ 2 ökar mest. En av tio är i dag omedveten om att de har diabetes. I Sverige beräknas över 600 000 personer ha diabetes år 2030 om inte utvecklingen bryts. Under Världshälsodagen kommer Diabetes Wellness Sverige åter igen samarbeta med Apoteket. Så måndagen den 8 april är det nio apotek från Sundsvall i norr till Malmö i söder som erbjuder gratis blodsockerkoll i samband med Världshälsodagen. Bland de som tidigare har testat sig i vårt samarbete med Apoteket så visade fem procent att de hade pre-diabetes eller utvecklad diabetes.

– Många kunder uppskattar möjligheten att göra blodsockerkoll och andra tester och tjänster hos oss på Apoteket. Tack vare samarbetet med Diabetes Wellness Sverige kan vi fånga upp fler personer som ligger i riskzonen för diabetes typ 2. Vi kan ge råd om vad man kan göra för att minska risken för att drabbas av sjukdomen eller hänvisa till sjukvården om det skulle behövas, säger Sanna Lindelöf, projektledare på Apoteket.

I dag är det många som har förhöjt blodsocker utan att veta om det. Att konstant ha för högt blodsocker är skadligt för kroppen och innebär en risk att utveckla diabetes. Genom att förändra kost- och motionsvanor går det att minska risken för diabetes typ 2. Ju tidigare det upptäcks, desto tidigare kan man åtgärda det samt minska risken för sjukdomen. Syftet med blodsockertesterna är att hjälpa människor att i tidigt skede upptäcka att de eventuellt har diabetes eller om de ligger i riskzonen för att utveckla sjukdomen.

– Genom att erbjuda kostnadsfri blodsockerkoll i samarbete med Apoteket kan vi fånga upp personer som ligger i riskzonen för diabetes typ 2. Vi vill öka medvetenheten om diabetes och kunna hjälpa personer som eventuellt ligger i riskzonen genom att sprida information om hur man kan förebygga att få diabetes typ 2 genom att leva ett sundare liv gällande kost, vikt, sömn och motion. Vid tidigare tillfällen har vi hänvisat fem procent att uppsöka sin vårdcentral, så behovet finns. Vi har märkt att det har varit mycket uppskattat att få möjligheten att kunna testa sitt blodsocker och att hålla koll på sin hälsa. Det är viktigt att lyfta upp folksjukdomen diabetes som ökar världen över, där många personer i dag går med för höga blodsockervärden utan att vara medvetna om det. Risken att insjukna i diabetes typ 2 ökar också ju äldre du blir, säger Ann Fogelberg, PR- och Pressansvarig på Diabetes Wellness Sverige.

Sjuksköterskorna som kommer att vara på plats på Apoteket kan fånga upp kunder som ligger i riskzonen och hänvisa dem till vården om det behövs. De kan också ge råd om goda kost- och levnadsvanor.

På Apoteket Marieberg i Mariebergs Centrum har du möjlighet att testa dig gratis kl 10-17 måndagen den 8 april.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login