Texter från skrivarcirklar samlas i antologi

By on 14 januari, 2023
Bild: LindeKultur

Texter från skrivarcirklar på anstalten Hinseberg i Frövi samlas i antologi.

I samband med Riksskådebanans seminarium fredag 10 februari på kulturkonventet Folk och Kultur i Eskilstuna presenteras för första gången en antologi som är resultatet av 14 kvinnors arbete i skrivcirklar på anstalten Hinseberg i Frövi.

I ”Hälsningar från Hinseberg” berättar kvinnorna om brottet, saknaden och drömmarna.

”Kultur för livet” är ett samlingsnamn för Skådebanans arbete med kultur och skapande verksamhet inom kriminalvården. Projektet har som utgångspunkt att en människa som upptäcker sina egna kreativa möjligheter kan få verktyg till att göra nya och annorlunda val i sitt liv. Sedan 2018 arbetar Skådebanan på olika kriminalvårdsanstalter med musik, bildkonst, skrivprojekt, scenkonst, hantverk och biblioterapi.

Skådebanan Västmanland har genomfört skrivarcirklar på anstalten Hinseberg tillsammans med författaren och skrivpedagogen Magnus Utvik. Magnus har tidigare arbetat med ett liknande projekt på anstalten i Mariefred där skrivarcirkeln resulterade i boken ”Friheten innanför murarna”. Boken består av de intagnas egna texter som utgår från skrivuppgifterna i cirkeln.

Magnus Utvik har genomfört två studiecirklar med två grupper under tio veckor på Hinseberg. Under veckornas gång har det fallit ifrån några deltagare samtidigt som det har tillkommit nya. Totalt har 20 kvinnor deltagit i skrivarcirklarna och ytterligare kvinnor på anstalten har fått möjlighet att bidra med texter utanför skrivarcirkelns regi.

”Vi har skrattat, tröstat och haft djupa samtal tillsammans med deltagarna under våra träffar. Upplägget förändrades under arbetets gång, från att bara ha gemensamma skrivuppgifter i grupp till att dela upp passet och även lägga till enskilda samtal. Det har gjort att deltagarna har öppnat sig och texterna har fått en personligare ton”, förklaras på Skådebanan Västmanlands hemsida.

Alla texter som har kommit fram under skrivarcirklarna har nu sammanställts i en antologi – ”Hälsningar från Hinseberg” – som kommer att släppas i samband med Riksskådebanans seminarium på kulturkonventet Folk och Kultur.

Författaren Magnus Utvik och projektansvarig Elin Bergman berättar om sitt arbete med skrivprojektet på Hinsberg. Malin Hillberg och Hanna Appelfeldt Melanton berättar om sitt konstprojekt på Österåkersanstalten. Deltar gör även Isabella Thunberg, kriminalvårdsinspektör på Hinseberg.

Kultur | Frövi
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login