Trygghetsvandring gav många bra synpunkter

By on 5 november, 2022
Foto: Karlskoga kommun

Som en del i det löpande trygghetsarbetet i Karlskoga kommun genomfördes det under fredagskvällen den 28 oktober trygghetsvandringar i delar av Karlskoga.
 
Trygghetsvandringen genomförs av EST, Effektiv samordning för trygghet, där Karlskoga kommun tillsammans med Karlskoga Energi och miljö, Karskogahem, polisen och räddningstjänsten samverkar. Under trygghetsvandringen identifierades trygghetsåtgärder som exempelvis belysningen i våra offentliga miljöer när det börjar bli mörkare ute och skymmande sikt på våra vägar och gator. Det fördes också dialoger med våra invånare och besökare som vistades sig utomhus under fredagskvällen.

– Trygghetsvandringarna hjälper oss att bättre förstå var otrygghet finns och varför den uppstår. Resultatet av trygghetsvandringarna används i det fortsätta trygghetsarbetet i kommunen, säger Sofia Ersson, samordnare trygghet och ANDT.

Under kvällen besökte trygghetsvandrarna även UNIK’s ungdomskväll på Skranta fritidsgård som hade halloweentema med spökvandring och disco. UNIK står för Ungas nöjeskvällar i Karlskoga och är alkohol- och drogfria evenemang för ungdomar i samband med skollov. Det var nästan 200 ungdomar som besökte UNIK-evenemanget och det var väldigt uppskattat.

Trygghetsvandringar genomförs vid några tillfället per år i den offentliga miljön utifrån medborgarlöftet mellan Polisen och Karlskoga kommun. Trygghetsvandringarna, tillsammans med dialoger med våra medborgare, ska ligga till grund för trygghetsarbetet i kommunen.

Om EST

EST står för Effektiv samordning för trygghet och är en samverkansgrupp mellan representanter från olika förvaltningar i Karlskoga kommun, Polisen, Bergslagens räddningstjänst, Karlskoga energi och miljö och Karlskogahem. Syftet med samverkan är att få en gemensam lägesbild och bättre kunna bidra till upplevelsen av trygghet och den faktiska säkerheten i Karlskoga.

Örebro län | Karlskoga
Örebronyheter

Källa: Karlskoga kommun

You must be logged in to post a comment Login