Två av tre vet inte hur deras partner vill begravas

By on 23 februari, 2023
Bild: Fonus

Två av tre i Örebro län vet inte hur deras partner vill begravas, många delar allt med sin partner, i vått och torrt, och går igenom livet tillsammans tills döden skiljer dem åt.

Trots detta är många dåliga på att dela med sig till sin partner om hur de vill begravas, en ny Novus-undersökning från Fonus visar att nära två av tre i Örebro län vet inte hur deras livskamrat vill begravas.

Att tänka på sin egen begravning kan väcka många känslor och tankar. Trots att det kan vara jobbigt har en stor majoritet av personer boendes i Örebro län tänkt på sitt sista farväl.

Undersökningen visar också att mer än sju av tio länsbor har berättat för någon om hur de vill begravas, däremot skiljer sig resultatet när det gäller vem de valt att prata med. Främst anger länsborna sin partner (41 procent), flera olika personer (14 procent) och en annan familjemedlem (13 procent).

– Jag tycker det är bra att så pass många har tänkt på sin egen begravning. Det är ett sätt att fundera på livet i stort och vad som är viktigt för en. Samtidigt är det intressant att fundera på varför endast var tredje har valt att berätta om det för sin partner. Det är ju oftast dem som står en närmast och är med fram till livets slut och som kommer genomföra begravningen. Oavsett vem man väljer att prata med tycker jag det viktigaste är att länsborna vågar öppna upp sig och samtala kring döden och begravning, trots att det kanske är lite tufft och jobbigt, säger Hans Stipek, begravningsentreprenör på Fonus.  

Resultatet skiljer sig åt mellan män och kvinnor i flera avseenden när man tittar på den svenska allmänheten. Kvinnor har tänkt på hur de vill begravas i större utsträckning än män. Fler män än kvinnor har pratat med sin livskamrat om hur de vill begravas medan kvinnor i större utsträckning pratar med andra familjemedlemmar än män gör.

Jakob Ratz Endler är läkare och författare av boken Hantera döden, en handbok. Han har under sitt arbetsliv som läkare träffat många patienter som fått ta farväl av sin partner och andra familjemedlemmar. 

– I min yrkesroll jobbar jag nära döden och människor i sorg och jag märker att samtal om döden och begravning ofta hjälper anhöriga och den som är nära livets slut i sorgeprocessen. Själv tycker jag vi borde bli bättre på att prata om döden tidigare i livet och brukar säga att man ska ägna döden fem minuter om året eftersom det ofta ger nya perspektiv på livet. För att underlätta för anhöriga bör man också få all praktisk information, som vad som händer med hunden eller om man är organdonator, nedskriven. Här kan man exempelvis ta hjälp av ett dödsbrev eller Vita Arkivet, säger Jakob Ratz Endler, läkare och författare. 

Begravningsentreprenören och läkarens viktigaste tips inför sitt sista farväl  

….

Prata om döden och begravning 

Att prata om döden är också ett sätt att prata om livet. Om allt som har varit och komma skall, om gamla minnen och saker som man tycker är viktigt, fint och jobbigt. Genom att komma in på samtalsämnen om döden och begravning kommer man varandra närmre inpå livet och får en bättre förståelse för varandra.

….

Planera hur du vill begravas 

Om man vill att begravningen ska spegla en persons liv eller intresse är det bra att skriva ner sina tankar i t ex. Vita Arkivet. Det många inte tänker på är att man kan anpassa sin begravning efter sina egna intressen och preferenser. Exempelvis med hjälp av olika teman, som schlager eller rock. Dock är det viktigt att man har allt nedskrivet, annars finns det risk för missuppfattningar. 

….

Tänk på de anhöriga 

Genom att planera sin egen begravning underlättar man för nära och kära. De får inte bara vägledningen i en annars ganska jobbig tid, utan får också med sig vetskapen om att den avlidnes sista önskningar går i uppfyllelse.

….

Missa inte viktiga detaljer 

Det är mycket att tänka på när man ska planera för sitt sista farväl och många glömmer bort viktiga detaljer. Exempelvis vad som händer med husdjur, information om inloggningsuppgifter till sociala medier och personliga dokument som anhöriga bör känna till. Det finns olika kostnadsfria tjänster man kan få hjälp av, exempelvis Vita Arkivet, som går igenom alla viktiga frågor man bör tänka på. 

….

Sammanfattning av undersökningsresultatet:

  • Två av tre i Örebro län vet inte hur deras livskamrat vill begravas (Örebro 63 procent, riket 64 procent)
  • En stor majoritet länsbor har tänkt på hur de vill ha sin begravning (Örebro 64 procent, riket 65 procent)
  • Sju av tio länsbor har berättat för någon om hur de vill begravas (Örebro 73 procent, riket 67 procent)
  • Personer i Örebro län berättar helst om hur de vill begravas för:
  • Partner (Örebro 41 procent, riket 34 procent)
  • Flera olika personer (Örebro 14 procent, riket 15 procent)
  • Annan familjemedlem (Örebro 13 procent, riket 14 procent)

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Fonus
Om undersökningen 
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Fonus. Syftet med undersökningen är att undersöka målgruppens tankar om ämnet döden. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt gjordes 4772 intervjuer mellan 9 och 15 september 2022.  Undersökningen gjordes med allmänheten, 18-79 år.

You must be logged in to post a comment Login