Tyck till om vår stad

By on 31 juli, 2019

Under projektnamnet Min Stad bjuder City Örebro, OpenART och Penny Bridge Poetry tillsammans in till samtal om staden. Under sommaren samlar vi in örebroares och besökares åsikter och önskemål om vad de saknar och vad de vill ha mer av. Med hjälp av poesi och sociala medier försöker vi intressera och locka nyfikenhet, vilja och lust att tycka till om staden och hur den utvecklas.

Hur lämnar man sina åsikter?
Man kan enkelt tycka till på City Örebros FB eller Instagram med #minstadörebro eller maila till info@cityorebro.com, skriva på vårt gemensamma klotterplank på Järntorget, rita eller skriva ner vad man önskar och lägg ner ner skiss/eller brev i vår brevlåda som finns på OpenARTs aktivitetshus på Järntorget.

Om man vill prata med någon då?
Den 6 augusti, kl 14-16 så finns vi på plats för att föra en dialog om staden, denna dag kommer det även att finnas möjlighet att själv ta plats och berätta om sina tankar via vår s.k OpenMic eller ingå i ett gemensamt och öppet samtal.

Vad vill vi med detta? 
Vi vill testa olika sätt att fånga upp örebroarnas åsikter om staden och gärna nå en yngre målgrupp än vad man ofta når via traditionell medborgardialog. Genom att vi öppnar upp för en lite annorlunda dialog blandat med poesi och workshop är vår förhoppning att vi lockar en målgrupp som inte så ofta gör sin stämma hörd. Vi tänker att detta kan vara ett nytt sätt att skapa medborgardialog och förhoppningsvis nå en yngre målgrupp. Hur får man unga att tycka till?

Hur: Två fysiska tillfällen 9 juli som ligger till grund för vår film som finns upplagd och den 6 augusti bjuder vi in till samtal igen mellan kl 14-16.

Vi hoppas på en eftermiddag fylld av energi och kreativitet. Vid vårt första tillfälle lyftes vikten av mångfald upp och hur viktigt det är att alla känner sig delaktiga i samtalet om staden. Önskemål om mer färg, konst och behovet av fler platser för möten var andra viktiga åsikter som lyftes den 9 juli. Vi kommer att prata om vad det är som får en att känna sig trygga på en plats, hur platser kan stärkas olika tider på dygnet och hur vi kan stärka stadens DNA. 

Vi hoppas också på att denna eftermiddag väcker intresset och engagemanget hos många som vanligtvis inte tycker till om stadsplanering och att även dessa personer vågar ta plats i stadens utevcklingsarbete.

Deadline: 1 september tar vi inte in fler åsikter.

Projektets fortlevnad och efterarbete: Vi vet att det är viktigt att de som tycker till också får en återkoppling på vad som deras bidrag leder till. Om ungdomar ska fortsätta att engagera sig för sin stad måste de se att något faktiskt händer. Förståelsen för långsiktighet är liten och därför kommer vi att säkerställa att de som tycker till också får någon form av återkoppling om hur vi går vidare med detta.

Lokalt
Örebonyheter

You must be logged in to post a comment Login