Världen – ​Thailand militär och polis använder sig av tortyr

By on 29 september, 2016

Sedan militären tog makten i 2014-års militärkupp har de militära myndigheterna tillåtit en kultur där tortyr och annan förnedrande behandling får frodas och där soldater och polis riktar in sig på misstänkta upprorsmakare, politiska motståndare och personer från de mest utsatta delarna av samhället. Det visar en ny rapport från Amnesty International.

Thailändska myndigheter förhindrade Amnesty från att hålla sin presskonferens i Bangkok där rapporten skulle lanseras.

Rapporten; “Make Him Speak by Tomorrow”: Torture and Other Ill-Treatment in Thailand, dokumenterar 74 fall av tortyr och annan förnedrande behandlning utförd av soldater och polis. Det handlar om slag, att kvävas av plastpåsar, att utsättas för strypning med rep eller via någons händer, skendränkning, elektriska chocker mot könsorganen och andra former av förnedring.

Krigslagar och förordningar som kommit till efter kuppen har gett soldater rätt att hålla individer isolerade i hemliga förvar i upp till en vecka, och det är under den tiden som många av de som intervjuades av Amnesty sa att de blivit utsatta för tortyren.

Thailands polisstyrka har också använt tortyr och annan kränkande behandling mot en stor grupp människor som till exempel migranter, personer som misstänks för att använda droger och personer som tillhör etniska minoriteter. Enligt uppgifter till Amnesty International ska dessa övergrepp ha ökat efter kuppen.

Trots att Thailand har ratificerat FNs tortyrkonvention finns forfarande ingen lag i Thailand som specifikt kriminaliserar tortyr. Enligt Thailändsk lag har också domare handlingsfrihet när det gäller att tillåta ”bevis” som har framkommit genom tortyr. Undersökningar rörande misstänkt tortyr är mycket ovanliga och åtal mot tortyr är ännu mer sällsynt.

Thailand kanske hävdar att de är emot tortyr, men handlingarna talar sitt tydliga språk. I kraft av lagar de själva stiftat har Thailands militära makthavare tillåtit en kultur av tortyr att blomstra där det inte finns något ansvarsutkrävande från förövarna och ingen rättvisa för offren, säger Rafendi Djamin, chef Amnesty Internationals avdelning för Sydostasien och Stilla Havsområdet.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login