Världen | Kamp mot klockan i jordbävningsdrabbade Italien

By on 26 augusti, 2016
Röda Korset på plats i det jordbävningsdrabbade Italien.
Foto: Italienska Röda Korset

Det har snart gått två dygn sedan det kraftiga jordskalvet i de centrala delarna av Italien. Det livsviktiga arbetet med att rädda människor ur rasmassorna pågår för fullt. Över 400 volontärer från Röda Korset deltar i hjälpinsatsen.

De första 72 timmarna är mest kritiska. Det gäller nu att få fram människor ur rasmassorna, bistå skadade och se till att de snabbt får vård samt evakuera drabbade ur riskzonen. Röda Korset var tidigt på plats med räddningsteam, sökhundar och ett tjugotal ambulanser. Vi arbetar nu intensivt för att rädda liv, säger Ylva Jonsson Strömberg, chef för internationella katastrofinsatser vid Röda Korset.

Hjälpkonvojer med mat och mobila spritkök har satts in men tillgängligheten är begränsad, då vägar raserats och byggnader kollapsat. Röda Korset har upprättat ett mindre kriscenter i det drabbade området och ett katastrofcenter har samtidigt satts upp i Rom.

Människor är rädda och chockade. Det är inte bara liv som släckts, hus, hem och ägodelar som förstörts, utan en jordbävningskatastrof är en oerhört traumatisk upplevelse för många. Röda Korset ger därför människor psykosocialt stöd på plats, säger Jonsson Strömberg.

Italienska Röda Korset har ännu inte begärt om stöd men Svenska Röda Korset följer noga utvecklingen och står redo att bidra vid en eventuell förfrågan.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login