Varmaste oktober på 26 år

By on 5 november, 2022
Arkivbild

Rekordnotering i Örebro, varmaste oktober på 26 år, oktober var betydligt varmare än normalt i Örebro kommun.

Under 27 av 31 dagar låg dygnsmedeltemperaturen över det historiska snittet, den 5 oktober stack ut som den näst varmaste dagen för månaden på 26 år.

Under oktober månad uppmättes en medeltemperatur på +9,8 grader vid mätstationen

Örebro Flygplats i Örebro kommun.

Det är en historiskt hög notering. Årets oktober var den varmaste hittills.

Mätstationen har varit aktiv sedan 1996. Normaltemperaturen för oktober är +7,1 grader.

Med klimatförändringen kan vi förvänta oss gradvis varmare temperaturer. Under det senaste decenniet har oktober varit varmare än snittet åtta av tio år i Örebro.

Samtidigt ska historisk observationsdata läsas med viss försiktighet. Förändringar i mikroklimat (till exempel urbanisering) kan driva upp temperaturerna.

De varmaste och kallaste oktobermånaderna sedan 1996

År Medeltemperatur
2022 +9,8 grader
2000 +9,5 grader
2021 +9,3 grader
2014 +8,9 grader
2006 +8,8 grader
2020 +8,7 grader
2001 +8,5 grader
2013 +8,0 grader
2011 +7,9 grader
2017 +7,9 grader
År Medeltemperatur
2002 +2,9 grader
2003 +3,5 grader
1997 +4,4 grader
1998 +5,3 grader
2010 +5,6 grader
2004 +6,2 grader
2007 +6,2 grader
2012 +6,2 grader
2005 +6,8 grader
2019 +6,8 grader

Den 5 oktober var historiskt varm

Den dag som framför allt stack ut som exceptionellt varm var onsdagen den 5 oktober med en medeltemperatur på +14,6 grader. Det var den näst varmaste oktoberdagen som uppmätts vid Örebro Flygplats mätstation.

Notera dock att förändringar i mikroklimat kan spela in här.

Under 18 av 31 dagar låg medeltemperaturen betydligt1 över det normala i Örebro.

Örebro
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod
Den här artikeln bygger på historisk observationsdata från SMHI för mätstationen Örebro Flygplats i Örebro kommun.
Den historiska medeltemperaturen, som vi beskriver som ”normalnivå”, är baserad på ett rakt medel av åren 1996–2022.
Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan komma att justeras i efterhand.
1 Vi drar gränsen för ”betydligt” vid två graders differens från det historiska medeltalet.

You must be logged in to post a comment Login