Varslen ökar i Örebro län

By on 18 december, 2022
Arkivbild

Fler varslades under november än samma månad i fjol i Örebro län.

Det visar Arbetsförmedlingens senaste statistik.

149 personer berördes av varsel i Örebro län under november 2022.

Det är 73 fler än motsvarande månad i fjol och 61 fler än under oktober 2022.

I början av pandemin, i juni 2020, varslades som mest 718 personer under en månad i Örebro län.

Flest varsel i Stockholms län

I hela riket varslades 5 678 personer under november 2022, vilket är knappt 3 800 fler än i fjol. Örebro län tillhör inte de värst drabbade länen. De flesta varslen rapporteras istället i Stockholms län – även med hänsyn tagen till folkmängd. Det ska sägas att länstillhörigheten bygger på organisationsnumret hos arbetsgivaren, vilket gör att en hel del varsel registreras i det län där huvudkontoret är beläget. Och många huvudkontor finns just i Stockholm, även om varslen egentligen kan beröra andra län.

Varsel per län under november 2022

Län Varsel november 2022 Per 10 000 invånare* Varsel oktober Varsel november 2021
Blekinge 34 38 0
Dalarna 70 81 20
Gotland 5 0 0
Gävleborg 49 112 124
Halland 133 77 31
Jämtland 16 34 0
Jönköping 219 237 108
Kalmar 202 29 0
Kronoberg 95 126 56
Norrbotten 61 120 13
Skåne 318 377 147
Stockholm 2 903 2 717 798
Södermanland 25 8 10
Uppsala 191 43 28
Värmland 28 5 19
Västerbotten 71 79 31
Västernorrland 15 86 34
Västmanland 50 195 0
Västra Götaland 915 333 338
Örebro 149 88 76
Östergötland 129 154 51

*Här baserat på befolkningen 15-74 år.

Störst andel av varslen, 1 178 stycken, lades inom industrin1. Det är den högsta siffran i branschen sedan november 2020. Näst flest varsel den senaste månaden lades inom information och kommunikation2, där varslen berörde 977 personer. Det är den högsta siffran i branschen sedan juni 2020.

Om man räknar samman alla varsel det senaste året finns flest berörda inom handeln – 5 554 personer – vilket motsvarar ungefär en femtedel av alla lagda varsel under året.

Varsel per näringsgren november 2022

Bransch Varsel november 2022 Varsel oktober Varsel november 2021
Tillverkning 1 178 1 117 269
Informations- och kommunikationsverksamhet 977 240 264
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 795 1 273 126
Byggverksamhet 656 522 99
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 525 719 377
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 426 231 156
Hotell- och restaurangverksamhet 425 144 19
Transport och magasinering 404 207 147
Vård och omsorg; sociala tjänster 170 34 66
Finans- och försäkringsverksamhet 46 7 18
Fastighetsverksamhet 32 39 66
Kultur, nöje och fritid 30 27 17
Jordbruk, skogsbruk och fiske 9 0 0
Utbildning 5 50 193
Utvinning av mineral 0 0 13
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0 0 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 0 48 54
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 0 0 0
Annan serviceverksamhet 0 281 0
Övrigt 0 0 0

Rapporteringen av länstillhörighet har förändrats och historiska siffror är inte helt jämförbara på länsnivå, men i hela landet finns några tydliga toppar under de tre senaste decennierna: Krisen i början av 1990-talet, finanskrisen i slutet av 00-talet och nu senast Corona-våren 2020. Så även i Örebro län. Och i absoluta tal lades flest varsel i länet i april 2001, drygt 1 800, jämfört med knappt 1 100 i september 1995 och drygt 700 i juni 2020.

Örebro/Örebro
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Noter
1 Tillverkning
2 Informations- och kommunikationsverksamhet
Varselstatistiken publiceras av Arbetsförmedlingen, dit arbetsgivare är skyldiga att anmäla varsel om minst fem medarbetare i ett län berörs. Det innebär alltså att det läggs varsel som inte finns med i statistiken. Alla som varslas behöver inte bli uppsagda. Innan 2019 registrerades länstillhörigheten för varslet manuellt, men sedan dess registreras varslet efter arbetsgivarens organisationsnummer, vilket innebär att en del varsel registreras i det län huvudkontoret är beläget. Det gör att länssiffrorna inte är helt jämförbara historiskt.

You must be logged in to post a comment Login