Viktig kulturarena för många i mer än 100 år

By on 31 januari, 2024
Folkets Hus i Lindesberg - 1922, 1979 och idag.
Bildkälla: Lindesbergs kulturhistoriska arkiv/fotograf

Folkets Hus-fastigheten som inrymmer bland annat Lindesbergs Bio, har varit en viktig kulturarena i mer än 100 år. Byggnaden uppfördes 1922 av föreningen Folkets Hus i Lindesberg, och sedan 1939 har det visats film i denna kulturhistoriska miljö.

Sedan 2005 ägs fastigheten av fastighetsbolaget Samuel Karlsson som hyr ut biografen till Lindesbergs kommun.

När föreningen Folkets Hus i Lindesberg begärde sig själv i konkurs 2005 (på grund av ett ekonomiskt underskott på 257.000 kronor för år 2004) erbjöds Lindesbergs kommun att ta över fastigheten. Men i stället köptes fastigheten av fastighetsbolaget Samuel Karlsson som hyr ur biograf- och teatersalongen till Lindesbergs kommun, först till Tillväxtförvaltningen som drev biografen fram till 1 november 2019 då det kommunala bolaget Besök Linde AB tog över biografen.

Besök Linde AB tecknade då ett nytt 5-årigt hyreskontrakt med Samuel Karlsson fram till 31 oktober 2024, men som nu förlängts till 31 december 2024 med en årshyra på omkring 380.000 kronor.

Vad som händer efter årsskiftet är som bekant ännu inte beslutat i väntan på en ”budget i balans” för Lindesbergs kommun – fortsatt levande verksamhet eller ännu en tom lokal i Lindesberg?

Om Lindesbergs kommun ordnar fortsatt finansiering av biografverksamheten (genom en extra stödfinansiering på cirka 700.000 kronor per år) vill Sharon Almström verksamhetschef på Lindesbergs Bio, ha ett flerårigt hyreskontrakt.

”Vi måste arbeta och investera långsiktigt för att locka tillbaka publiken efter pandemin – och vi behöver satsa mer på att bredda och marknadsföra möjligheterna att använda lokalerna och tekniken i biografen till mycket mer än att visa film”.

Om Lindesbergs kommun inte ordnar fortsatt stödfinansiering kommer Lindesbergs Bio att läggas ned från 1 januari 2025 – och därmed kommer det att bli ännu en tom lokal i centrala Lindesberg. Fastighetsbolaget Samuel Karlsson har sedan tidigare svårt att få hyresgäster till restauranglokalen som är granne till biografen, det som tidigare var Blå Hallen i Folkets Hus.

Kultur | Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login