Alla inlägg taggade "måluppfyllnad"

  • God måluppfyllnad när fjolåret summeras

    Region Örebro län har under året fortsatt att driva och samordna arbetet för hållbar tillväxt och god livskvalitet i Örebro län, det visar den årsrapport som regionstyrelsen i dag föreslog regionfullmäktige att anta vid sammanträdet den 9...

    • Skrivet mars 28, 2019
    • 0