Alla inlägg taggade "Minskning"

 • Minskade skattesubventioner av förmånsbilarna ett viktigt första steg

  Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag om att minska skattesubventioneringen av förmånsbilarna. I dag subventioneras många bilmodeller med 10 – 20 000 kr per år. Effekten har blivit minskat kollektivtrafikresande och fler, större och ofta mindre miljövänliga bilar...

  • Skrivet september 19, 2020
  • 0
 • Så minskar du din vattenkonsumtion i sommar

  Många av de aktiviteter som hör sommaren till är vattenrelaterad, men inte nog med att pooler ska fyllas och gräsmattor ska vattnas. Dessutom semestrar fler människor än på många år på hemmaplan den här sommaren, vilket belastar...

  • Skrivet juli 22, 2020
  • 0
 • Konkurserna i juni minskar men stor osäkerhet råder efter coronavåren

  UCs statistik visar att konkurserna i juni minskar med 10 procent jämfört med samma månad i fjol. Även stora branscher följer trenden, förutom hotell- och restaurangbranschen där konkurserna fortsatt ökar. Coronavårens extremt kraftiga konkursökningar är således över....

  • Skrivet juli 5, 2020
  • 0
 • Försäljning av antibiotika till hund fortsätter att minska

  Försäljningen av antibiotika för användning till hund har minskat med två tredjedelar sedan 2006. Det är en av de tydliga tendenserna i årets Svarmrapport. För tjugonde året publicerar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) rapporten som sammanställer data om...

  • Skrivet juni 21, 2020
  • 0
 • Ny plan för att minska avfallet i Örebro kommun

  Den 16 juni antog Kommunfullmäktige Örebro kommuns nya avfallsplan ”Cirkulära Örebro”. Avfallsplanen innehåller åtgärder för hur de kommunala verksamheterna ska minska sitt avfall, men även hur örebroarna ska engageras för att återanvända mer och minska nedskräpningen. Syftet...

  • Skrivet juni 16, 2020
  • 0
 • Allt fler bostäder behöver minska energianvändningen

  Sedan 2019 har behovet av energieffektivisering ökat hos såväl kommunala som privata fastighetsägare, visar en ny rapport från Navet som beställts av Swedisol. I rapporten intervjuas fastighetsägare över hela landet, som också pekar på att över 700...

  • Skrivet maj 31, 2020
  • 0
 • ​Kraftig minskning av gästnätter i mars

  Coronapandemin har lett till en kraftig minskning av turismen i Sverige. Ny statistik från Tillväxtverket för mars 2020 visar att gästnätter på hotell, camping, stugbyar och vandrarhem i Sverige minskade med närmare 40 procent jämfört med mars...

  • Skrivet maj 7, 2020
  • 0
 • E.ONs utsläpp fortsätter att minska

  En nedgång på 15 procent. Så mycket minskade de fossila koldioxidutsläppen i E.ONs värme- och kraftvärmeanläggningar som ingår i EUs utsläpphandelssystem under 2019 jämfört med föregående år. Det kan jämföras med de genomsnittliga utsläppen i el- och...

  • Skrivet april 29, 2020
  • 0
 • Välj svensk påskmat och minska klimatavtrycket med en fjärdedel

  Du kan äta gott och samtidigt enkelt minska ditt klimatavtryck avsevärt genom att välja svensk mat på påskbuffén, det visar nya beräkningar från Hjärta mjölk. Hjärta mjölk har räknat på klimatpåverkan från två tallrikar med påskmat. Den...

  • Skrivet april 7, 2020
  • 0
 • SJ anpassar trafiken till minskat resande

  SJ fortsätter att köra tåg på samtliga linjer, men reducerar trafiken ytterligare. Detta för att möta ett minskat resande till följd av det nya Coronaviruset och myndigheternas insatser för att begränsa smittspridningen. SJ kommer att ställa in...

  • Skrivet mars 28, 2020
  • 0