Alla inlägg taggade "Minskning"

 • Mer flexibel sjukersättning kan minska fattigdomen

  Laga ett par trasiga vinterskor eller betala din hemförsäkring. Vad väljer du? Det är inte värdigt att människor tvingas hårdprioritera bland de mest grundläggande utgifterna, anser Ken Gammelgård, DHR, som kräver att reglerna för sjukersättning reformeras. Många...

  • Skrivet december 31, 2019
  • 0
 • Biståndsviljan hos svenskarna minskar

  En majoritet av svenskarna är positiva till bistånd men stödet för att skattemedel används till bistånd minskar, det visar biståndsmyndigheten Sidas årliga opinionsmätning. Andelen som själva gjort något för att hjälpa människor i fattigdom minskar också, liksom...

  • Skrivet december 26, 2019
  • 0
 • Enligt Naturvårdsverket inrikesflygets utsläpp minskar – tågets utsläpp ökar

  Inrikesflygets utsläpp minskar 4 % samtidigt som tågets utsläpp ökar 7,3 % mellan år 2017 och 2018, enligt färska siffror från Naturvårdsverket. Enligt nyligen uppdaterad årsstatistik från Naturvårdsverket står inrikesflyget i Sverige nu för 0,84 % av...

  • Skrivet december 22, 2019
  • 0
 • Antalet privata företag i välfärden minskar

  För andra året i rad minskar köpen från privata utförare i kommuner och regioner, sett som andel av de totala kostnaderna. Och för första gången minskar antalet företag. Det visar nya siffror från SKR som Dagens Samhälle...

  • Skrivet december 13, 2019
  • 0
 • Tillfällig minskning av konkurser i november månad men fortsatt tufft för stora branscher

  Färsk statistik från UC visar att konkurserna minskar med 10 procent i november månad jämfört med samma månad i fjol. De stora branscherna får ett uppsving under november månad, där konkurserna i bland annat detaljhandeln minskar med...

  • Skrivet december 2, 2019
  • 0
 • Försäljningen av begagnade personbilar minskade med 1,7% i oktober

  Under oktober månad minskade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 1,7% jämfört med samma månad 2018. Räknat i antal bilar såldes det 103 056 bilar, vilket är 1 798 färre begagnade bilar än i oktober 2018,...

  • Skrivet november 2, 2019
  • 0
 • Detaljhandelns butiksbestånd minskar kraftigt

  Den svenska butikshandeln står mitt i en kraftfull transformation. Den ledande drivkraften bakom detta är e-handelsköpens intåg i svenskarnas vardag. Mellan åren 2017 och 2018 minskade antalet detaljhandelsbutiker* med sex procent, från 35 953 butiker till 33...

  • Skrivet oktober 26, 2019
  • 0
 • Förbrukningen av importerat kött fortsätter att minska

  För tredje året i rad minskar svenskarnas förbrukning av importerat kött, det visar den beräkning som Jordbruksverket gjort för första halvåret 2019. Importen har minskat för samtliga större köttslag och för griskött är minskningen inne på sjätte...

  • Skrivet augusti 31, 2019
  • 0
 • Färre konkurser i Juli

  Under juli 2019 försattes 514 företag i konkurs jämfört med 617 företag i juli 2018, en minskning med 17 procent. Under januari till juli ökade antalet konkurser med 1 procent. Antalet anställda i företag som drabbats av...

  • Skrivet augusti 17, 2019
  • 0
 • Flygresandet fortsatte minska årets andra kvartal

  Antalet passagerare på de svenska flygplatserna minskade med 3,4 procent under årets andra kvartal, det vill säga april, maj och juni. Minskningen beror främst på att färre flyger inrikes. Jämfört med samma period 2018 så minskade antalet...

  • Skrivet juli 30, 2019
  • 0