Alla inlägg taggade "Minskning"

 • Minskning av matsvinn med 16 procent under 2018

  När Bergendahls Food i veckan offentliggör verksamhetens första hållbarhetsrapport läggs fokus på arbetet med att minska svinnet. Flera satsningar som gett mycket goda resultat under året. – Det känns oerhört roligt att nu presentera allt vi gör....

  • Skrivet januari 14, 2019
  • 0
 • ​Elgiganten har minskat förbrukningen av plastpåsar med 70 procent

  Som en del i Elgigantens arbete med att minska företagets miljöpåverkan började Elgiganten att ta betalt för sina plastpåsar i september 2017. Det har gett en tydlig effekt. På ett år minskade förbrukningen av plastpåsar med 70...

  • Skrivet januari 9, 2019
  • 0
 • Allt färre skjuter falska nödraketer

  Allt färre skjuter falska nödraketer – den positiva trenden fortsätter och sparar samhället stora resurser, och frivilliga sjöräddare slipper lämna nyårsmiddagen för att rycka ut helt i onödan. Falska nödraketer leder varje år till sjöräddningsinsatser helt i...

  • Skrivet december 30, 2018
  • 0
 • Årets grovfoderskörd minskade kraftigt

  Sommarens torka och höga temperaturer ledde inte bara till minskade skördar av spannmål och oljeväxter. Även vallskörden minskade kraftigt, med en femtedel, jämfört med 2017. På grund av grovfoderbristen har större spannmålsarealer än vanligt skördats som ensilage...

  • Skrivet december 14, 2018
  • 0
 • Utsläpp från inrikesflyget minskar med 5,9 % från år 2016 till 2017

  Utsläpp från inrikesflyget minskar med 5,9 % från år 2016 till 2017, från år 1990 till 2017 är minskningen 26,3 %. Rykande färska siffror från Naturvårdsverket visar att utsläppen från inrikesflyget fortsätter att minska. Naturvårdsverket är den...

  • Skrivet december 13, 2018
  • 0
 • ​​Het marknad för begagnade bilar trots färre försäljningar

  Försäljningen av begagnade bilar fortsatte att minska under tredje kvartalet 2018 jämfört med i fjol, enligt ny statistik från Bilpriser.se. Samtidigt har efterfrågan ökat som en effekt av Bonus Malus och en ökad export, enligt Bilprisers vd...

  • Skrivet november 13, 2018
  • 0
 • Dödstalen i hjärt och kärlsjukdom minskar men riskerar att öka igen

  31 000 svenskar dog av hjärt-kärlsjukdom under 2017, vilket motsvarar 34 procent av alla dödsfall i Sverige och innebär att hjärt-kärlsjukdom fortsatt är den vanligaste dödsorsaken. Under 20 år har dödligheten i hjärt-kärlsjukdom nästan halverats, men nu...

  • Skrivet november 1, 2018
  • 0
 • Växters tillgång på kväve minskar när klimatet blir varmare

  I takt med den globala uppvärmningen och de ökande halterna av koldioxid i atmosfären tycks tillgången på kväve försämras för marklevande växter i naturen. Det visar en stor internationell studie som nyligen publicerades i Nature Ecology &...

  • Skrivet oktober 29, 2018
  • 0
 • Sverige ett av få OECD-länder som både ökat och minskat

  Sverige ett av få OECD-länder som både ökat jordbruksproduktionen och minskat dess miljö- och klimatpåverkan. Den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har utvärderat jordbrukets och livsmedelssektorns innovationssystem. Med innovationssystem menas kombinationen av aktörer, drivkrafter...

  • Skrivet juni 12, 2018
  • 0
 • Barngruppernas storlek fortsätter att minska

  Trenden med allt mindre grupper i förskolan fortsätter. 2017 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,3 barn jämfört med 15,9 året innan. Även personaltätheten har förbättrats något. 2017 gick det i genomsnitt 5,1 barn per årsarbetare jämfört med...

  • Skrivet april 29, 2018
  • 0