Alla inlägg taggade "Ökning"

 • Ny forskning visar: Hjärtinfarkterna ökar markant på julafton

  Forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden visar att antalet hjärtinfarkter i Sverige ökar med närmare 40 procent på julafton. Studien inkluderar samtliga 283 000 inträffade hjärtinfarkter i Sverige under en sextonårsperiod. – Vi ser en entydig ökning av...

  • Skrivet december 16, 2018
  • 0
 • Kraftig ökning av telefonbedrägerier i region Bergslagen

  Från maj månad och framåt har antalet anmälda telefonbedrägerier, så kallad vishing, ökat i Dalarna, Värmland och Örebro län. Från att ha legat runt cirka 10 anmälda brott i maj har detta ökat till som mest 76...

  • Skrivet december 10, 2018
  • 0
 • Konkurserna i Sverige fortsätter att öka för sjätte månaden i rad

  Under november registrerades 522 aktiebolag i konkurs, en ökning med nio procent jämfört med förra året. Efter fem år av låga konkursnivåer ökar nu konkurserna kraftigt månad efter månad, Örebro och Uppsala är de län som på årsbasis...

  • Skrivet december 3, 2018
  • 0
 • Ökat förtroende för polisen i region Bergslagen

  Brå:s nationella trygghetsundersökning, NTU, visar att resultaten är ganska lika förra årets undersökning för de olika polisområdena i region Bergslagen. Förtroendet har ökat generellt, men utsattheten för brott har ökat. Det är andra året som Brottsförebyggande rådet,...

  • Skrivet november 19, 2018
  • 0
 • Ökad efterfrågan höjer priserna på begagnade bilar

  Efterfrågan på begagnade bilar ökar och priserna går upp, det visar ny statistik från bilvärderingsföretaget Bilpriser.se. Snittpriset på begagnade bilar ar hittills i år ökat med tre procent vilket kan jämföras med fjolåret då ökningen var knappt...

  • Skrivet oktober 26, 2018
  • 0
 • Fortsatt ökning av veterinärmedicinsk biverkningsrapportering

  Under 2017 har 692 biverkningsrapporter för läkemedel till djur sänts in till Läkemedelsverket, en ökning från förra årets 616. De flesta rapporterna gäller biverkningar hos hundar, följt av biverkningar hos katt, häst och nöt. För veterinärer finns...

  • Skrivet oktober 24, 2018
  • 0
 • Här har bostadspriserna stigit mest de senaste tio åren – kommun för kommun

  Efter flera år med stigande bostadspriser har det senaste året präglats av en stagnerande marknad i vissa regioner i landet, men hur har prisutvecklingen sett ut längre tillbaka i tiden? De senaste tio åren har villapriserna i...

  • Skrivet oktober 22, 2018
  • 0
 • Kraftig ökning av id-kapningar i region Bergslagen

  Antalet anmälda så kallade identitetskapningar har ökat med 76 procent i region Bergslagen under perioden januari – augusti 2018 jämfört med samma period föregående år. Det finns flera sätt att minska risken att bli utsatt för dessa...

  • Skrivet oktober 18, 2018
  • 0
 • Andelen fast anställda läkare ökar inom Region Örebro län

  Tack vare ett målmedvetet arbete ökar andelen fast anställda läkare inom Region Örebro län, medan andelen hyrläkare minskar. Följden blir ökad patientsäkerhet och förbättrad kontinuiteten i vården, det vill säga mer långsiktiga relationer mellan vårdpersonal och patienter....

  • Skrivet september 25, 2018
  • 0
 • Kraftig resandeökning för Tåg i Bergslagen

  Sommarens resande med Tåg i Bergslagen ökade med 20 procent, jämfört med i fjol. Störst var ökningen bland barnfamiljer och seniorer, men även sommarens banarbeten i Stockholm och Hallsberg bidrog. Hela 20 procent fler resenärer valde att...

  • Skrivet september 14, 2018
  • 0