Skrämmande ökning av israeliska styrkors dödliga våld

By on 6 februari, 2024
Bild: Amnesty International

Skrämmande ökning av israeliska styrkors dödliga våld, mot palestinier på ockuperade Västbanken. Medan världens blickar riktas mot Gaza, har israeliska styrkor under de senaste fyra månaderna utfört en brutal våg av våld mot palestinier på ockuperade Västbanken.

De har utfört olagliga dödande, inklusive användning av oproportionerligt och onödigt dödligt våld under protester och räder, samt nekat medicinsk hjälp till skadade, konstaterar Amnesty International i en ny utredning som publiceras idag.

De senaste månaderna har Israel intensifierat sina dödliga räder över hela Västbanken och spänningarna har skjutit i höjden. Minst 507 palestinier har dödats på Västbanken under 2023, inklusive minst 81 barn. Detta innebär att 2023 är det hittills dödligaste året för palestinier sedan Förenta nationernas kontor för humanitär samordning (OCHA) började registrera dödsoffer 2005.

Amnesty International har utrett fyra utmärkande fall där israeliska styrkor använt olagligt dödligt våld. Tre händelser skedde i oktober och en i november 2023 och resulterade i olagligt dödande av 20 palestinier, inklusive sju barn. Amnestys utredare har intervjuat 12 personer, varav 10 ögonvittnen, inklusive räddnings- och sjukvårdspersonal samt lokalbefolkning. Utöver detta har Amnestys Crisis Evidence Lab granskat och verifierat 19 videor och fyra foton från de fyra utredda fallen.

Amnestys utredning visar också att israeliska styrkor har hindrat medicinsk hjälp från att nå personer med livshotande skador samt attackerat dem som försökt hjälpa skadade palestinier, inklusive ambulanspersonal.

– Samtidigt som de urskillningslösa bombningarna och övergreppen mot civila pågår i Gaza, har israeliska styrkor uppvisat en skrämmande likgiltighet för palestinska liv på Västbanken genom att använda dödligt våld mot obeväpnade civila. Att använda dödligt våld på detta sätt strider mot internationell rätt och grundläggande mänskliga rättigheter och begås dessutom med straffrihet. Israel har en väldokumenterad historia av att använda både övervåld för att tysta oliktänkande och upprätthålla ett apartheidsystem mot palestinierna. Det är ett historiskt mönster av olagligt dödande som måste få ett slut, säger Anna Johansson, generalsekreterare Amnesty International Sverige. 

Sedan den 7 oktober har israeliska säkerhetsstyrkors användning av olagligt våld under brottsbekämpande insatser varit obeveklig över hela Västbanken, vilket i sin tur har skapat rädsla och skräck bland hela samhällen. Våldet mot palestinier har även utförts för att skingra demonstrationer och protester som har hållits i solidaritet med Gaza.

Mellan den 7 oktober och den 31 december 2023 dödades 299 palestinier. Därutöver har minst 61 palestinier, inklusive 13 barn, dödats mellan den 1 och 29 januari 2024, enligt OCHA.

– Israeliska myndigheter, inklusive det israeliska rättssystemet, har på ett skamligt vis varit ovilliga att säkerställa rättvisa för palestinska offer. I denna nästan totala straffrihet som råder måste en internationell rättsinstans ingripa. Den internationella brottmålsdomstolens åklagare måste utreda dessa händelser och klargöra om dessa dödsfall, det stora lidandet och de allvarliga skador som israeliska styrkor har orsakat utgör krigsförbrytelser, säger Anna Johansson.

Den 26 november skickade Amnesty en förfrågan till den israeliska militärens talesperson och Jerusalems distriktschef och bad om information och respons gällande de fyra fall som organisationen utrett. Vid tidpunkten för publicering av detta PM har Amnesty inte mottagit någon respons på sin förfrågan.

Israel har en väldokumenterad historia av att använda överdrivet och ofta dödligt våld för att tysta oliktänkande och upprätthålla sitt apartheidsystem mot palestinier. Amnesty fortsätter sina utredningar av andra fall av överdriven våldsanvändning under brottsbekämpande insatser, såsom upprepade räder och attacker i Jenin och Tulkarem i norra ockuperade Västbanken.

“Tre kulor avlossades utan nåd”: Nour Shams-räden i oktober 2023

Sedan den 7 oktober 2023 har israeliska styrkor intensifierat sina räder och genomfört dem nästan dagligen över hela ockuperade Västbanken, i vad de själva beskriver som sök- och gripoperationer. Över 54% av de 4 382 palestinierna som skadats på Västbanken skadades under sådana operationer, enligt OCHA.

I ett illustrativt fall med början den 19 oktober, och som Amnesty har utrett, använde israeliska militära och gränspolisstyrkor överdrivet våld under en 30 timmar lång räd mot Nour Shams-flyktingläger i Tulkarem. Under operationen dödade israeliska styrkor 13 palestinier, inklusive sex barn, fyra av dem under 16 år, och grep 15 personer. Källor från den israeliska militären, som har citerats i medierapporter, har sagt att en israelisk gränspolis dödades och nio skadades efter att de blivit träffade av en improviserad spränganordning som kastats mot dem av palestinier.

Invånare i Nour Sham berättade för Amnesty att israeliska soldater under operationen stormade över 40 bostadshus, förstörde personliga tillhörigheter och borrade hål i väggarna för skytteposter. Vatten och elektricitet till lägret stängdes av och soldater använde schaktmaskiner för att förstöra allmänna vägar, elnät och vatteninfrastruktur.

Bland dem som dödades under räden var 15-årige Taha Mahamid, som israeliska styrkor sköt ihjäl framför hans hus när han kom ut för att kontrollera om de israeliska styrkorna hade lämnat området. Enligt vittnesmål, som bekräftas av det videomaterial som Amnesty granskat, var Taha obeväpnad och utgjorde ingen fara för soldaterna vid tidpunkten då han sköts.

En video, som filmades av en av Thas systrar och som verifierats av Amnestys Crisis Evidence Lab, visar Taha gående på gatan, tittandes för att kontrollera närvaron av soldater, för att sedan falla ihop på gatan utanför sitt hus efter ljudet av tre skott.

Fatima, Tahas syster, berättade för Amnesty: “De gav honom ingen chans. På ett ögonblick eliminerades min bror. Tre skott avlossades utan nåd. Det första skottet träffade honom i benet. Det andra i magen. Det tredje träffade hans öga. Det fanns ingen konfrontation… det fanns ingen konflikt.”

Ett vittne berättade för Amnesty att när Tahas far, Ibrahim Mahamid, sedan försökte föra sin son till säkerhet, sköt israeliska styrkor honom i ryggen. En video som filmades av en av Tahas systrar direkt efter skjutningen och som verifierats av Amnesty, visar Tahas far liggande på marken bredvid Taha innan han reser sig och haltar iväg. Ibrahim Mahamid fick allvarliga skador på sina inre organ och behövde tas till intensivvård. 

Fatima, Tahas syster, berättade för Amnesty: “Han [hennes far Ibrahim] höjde sina händer, visade dem [soldaterna] att han inte hade något i dem. Han ville bara ta hand om sin son. De sköt min far med ett skott, och han föll ner bredvid Taha.”

Varken Taha eller Ibrahim Mahamid utgjorde ett hot mot säkerhetsstyrkor eller någon annan när de sköts. Denna användning av icke nödvändigt dödligt våld måste undersökas som möjliga krigsförbrytelser genom uppsåtligt dödande och uppsåtligt orsakande av stor lidelse eller allvarlig skada på kropp eller hälsa.

Ungefär 12 timmar efter att Taha Mahamid dödades stormade israeliska militären hans familjs hem och låste in hans familjemedlemmar, inklusive tre små barn, i ett rum under övervakning av en soldat i cirka 10 timmar. De borrade även hål i väggarna i två rum för att placera ut krypskyttar med utsikt över grannskapet. Ett vittne berättade att soldaterna sökte igenom huset och slog en familjemedlem och att en av soldaterna sågs urinera på tröskeln.

I videoklipp, som verifierats av Amnestys Crisis Evidence Lab, ser man hur israeliska militärens schaktmaskiner förstör de smala gatorna i Nour Shams-flyktingläger. Dessutom visar en video, som publicerats av Palestinas Röda Halvmåne (PRCS) och som verifierats av Amnestys Crisis Evidence Lab, den omfattande skadan på en väg inne i Nour Shams-flyktingläger, vilket i sin tur hindrade den medicinska evakueringen av de som skadats under räden.

Överdrivet våld mot palestinska demonstranter 

Demonstrationer i solidaritet med palestinier i Gaza har hållits frekvent över hela ockuperade Västbanken sedan den 7 oktober. Dessa demonstrationer har mestadels varit fredliga, men vissa demonstranter har setts kasta stenar som svar på närvaron av eller våldsamma ingripanden från israeliska styrkor.

Israeliska styrkors användning av dödligt våld som svar på ungdomar som kastar stenar strider mot rätten till liv enligt de internationella människorättsnormer som reglerar användningen av våld i brottsbekämpning. Användning av dödligt våld i brottsbekämpning får endast användas när det finns ett omedelbart hot mot liv. Användning av dödligt våld är således inte ett proportionerligt svar på stenkastning.  

I ett allvarligt fall den 13 oktober i Tulkarem beskrev två ögonvittnen för Amnesty hur israeliska styrkor, som stationerats vid ett militärt vakttorn vid en av stadens huvudingångar, och israeliska styrkor som stationerats på taket av ett närliggande hus, öppnade eld mot en folkmassa på minst 80 obeväpnade palestinier som fredligt demonstrerade i solidaritet med Gaza.

Två journalister som var på plats berättade för Amnesty hur de såg israeliska styrkor skjuta två tårgasbehållare mot folkmassan och kort därefter öppna eld mot folkmassan utan varningsskott. De två journalisterna såg fyra personer bli skjutna och skadade när de försökte fly från skottlossningen. Några minuter senare öppnade israeliska styrkor också eld i riktning mot journalisterna som båda bar västar tydligt märkta med Press.

Journalisterna gömde sig bakom en vägg tillsammans med tre barn och var tvungna att stanna där i cirka två timmar. Under tiden bevittnade de hur en palestinsk man som cyklade förbi dem blev skjuten och skadad av en israelisk soldat. En av journalisterna såg också en annan demonstrant bli skjuten i huvudet. Ögonvittnen berättade för Amnesty att en sjukvårdare, som försökte rädda mannen på cykeln som skjutits, i sin tur blev beskjuten av israeliska soldater när han närmade sig den skadade mannen.

I en annan händelse den 27 november använde israeliska styrkor överdrivet våld mot en grupp palestinier i Beitunia, nära Ramallah. Gruppen med palestiner hade samlats för att välkomna palestinska fångar som släppts från Ofer-fängelset som en del av överenskommelsen mellan Israel och Hamas under den tillfälliga humanitära pausen i Gaza.

Vittnen berättade för Amnesty hur den israeliska militären sköt skarp ammunition och gummiklädda kulor mot folkmassan och släppte tårgasbehållare med hjälp av drönare. Vittnen berättade också att israeliska styrkor använde en militär schaktmaskin och körde militära jeepar in i palestinierna som hade samlats. Ett vittne såg att invånaren Yassine Al-Asmar sköts i bröstet medan han bara stod i folkmassan och bevittnade sedan hur ambulanser inte kunde nå honom på grund av den pågående skjutningen från israeliska styrkor. Istället lyckades hans vänner flytta honom och ta honom till ett sjukhus i Ramallah, men han förklarades död kort därefter.  

Videomaterial, som verifierats av Amnestys Crisis Evidence Lab, visar hur några demonstranter kastar stenar och sätter eld på bildäck i området, samt hur minst en person kastar en molotovcocktail mot en schaktmaskin.  

Enligt internationell rätt rättfärdigar stenkastning eller däckbränning inte en polisrespons som innefattar användning av skjutvapen. Internationell rätt förbjuder användning av dödligt våld mot personer som inte utgör ett omedelbart hot om död eller allvarlig skada. Dessa skjutningar bör undersökas som möjliga krigsförbrytelser av uppsåtligt dödande och uppsåtligt orsakande av stort lidande eller allvarlig skada.  

Jag såg hur ambulansen blev beskjuten”: Hindrande av medicinsk hjälp

Israeliska styrkors hindrande av medicinsk hjälp under operationer över hela de ockuperade palestinska områdena är en rutinmässig praxis som Amnesty har dokumenterat i årtionden och är en del av Israels apartheidsystem. Enligt internationell rätt har israeliska styrkor en skyldighet att säkerställa att alla som skadas av deras styrkor ska få möjlighet till medicinsk behandling.  

Amnesty har utrett och redogör här fem tillfällen där israeliska styrkor hindrade allvarligt skadade personer, under demonstrationer och räder, från att få kritisk medicinsk hjälp. Vid dessa tillfällen så sköt de israeliska styrkorna även mot palestinier som försökte hjälpa de skadade, inklusive medicinsk personal som vårdat de skadade.  

Den 10 oktober i Ein Al-Lozeh, en stadsdel i Silwan i ockuperade Östra Jerusalem, dödade en patrullerande israelisk gränspolisenhet olagligt Ali Abbasi. Ali var obeväpnad och försökte dra Abd Al-Rahman Faraj, som just hade blivit skjuten av samma patrullerande polisenhet, till säkerhet.

Tidigare i området hade konfrontationer uppstått mellan palestinier och israeliska gränspoliser. Palestinierna använde fyrverkerier och de israeliska styrkorna svarade med skarp ammunition. Amnestys Crisis Evidence Lab har verifierat tre videofilmer, som filmats från olika vinklar, och som visar fyrverkerier som träffar baksidan och sidorna av en polisbil.

Under dessa sammandrabbningar sköts Abd Al-Rahman Faraj. Kort därefter försökte Ali Abbasi dra Faraj till säkerhet. Ett vittne, som av säkerhetsskäl vill förbli anonym, berättade för Amnesty att hen såg israeliska styrkor skjuta Ali Abbasi i huvudet när han försökte dra Faraj till säkerhet.

Vittnet berättade även hur israeliska styrkor hotade med att skjuta dem som försökte hjälpa de två männen och hindrade en ambulans från att nå dödsoffren, vilket lämnade dem blödande på marken i över en timme. Dödsoffren samlades senare upp av en israelisk militärambulans och deras kroppar har ännu inte återlämnats till deras familjer.

På liknande vis, i fallet där israeliska styrkor i Tulkarem den 13 oktober, skjutit mot palestinska demonstranter och där en man på cykel sköts, berättar en av de två journalisterna som bevittnade händelsen hur sjukvårdspersonal blev beskjutna av israeliska soldater när de närmade sig den skadade mannen: “När en av ambulanskillarna försökte flytta honom och rädda hans liv så fortsatte den israeliska krypskytten att skjuta. Jag såg med egna ögon hur sjukvårdarna och ambulansen besköts av israeliska prickskyttar.”

I ett tredje exempel, under räden i Nour Shams den 19 oktober, berättade tre ögonvittnen, inklusive en sjukvårdare som befann sig på plats, att två ambulanser, som hade sirener och ljusen på, stoppades av israeliska styrkor vid ingången till flyktinglägret och hindrades från att nå de skadade. De boende blev istället tvungna att själva köra de skadade till sjukhus i sina egna privata fordon.

Det fjärde exemplet, berättade familjemedlemmar, som bevittnade skjutningen av Ibrahim Mahamid och hans son Taha i Nour Sham den 19 oktober, för Amnesty hur Mahamid förhindrades att få medicinsk hjälp i över en timme. Amnesty talade även med en ambulanssjukvårdare, som befann sig på platsen, och som bekräftade att han hade spenderat över en timme med att försöka nå Ibrahim Mahamid, men israeliska styrkor stoppade ambulansen vid lägrets ingång, och Ibrahim lämnades att blöda under den tiden. 

I det femte exemplet, under räden som ägde rum i Jenin den 9 november, attackerade den israeliska militären medicinsk personal som försökte behandla en person med skottskador inne i flyktinglägret Jenin. Enligt OCHA dödade israeliska styrkor 13 palestinier under denna operation, som pågick i 12 timmar och inkluderade både beväpnade sammandrabbningar och luftangrepp.  

Enligt ett ögonvittne sköt israeliska styrkor Sabreen Obeidi, en ambulanssjukvårdare från PRCS, i ryggen när hon befann sig i en parkerad ambulans i flyktinglägret Jenin.

Under samma räd sköt israeliska styrkor också mot två andra PRCS-ambulanser som kom in i flyktinglägret Jenin för att hämta skadade personer. Videomaterial från en kamera installerad inne i en PRCS-ambulans, som delats med Amnesty och som har verifierats av  Crisis Evidence Lab, visar hur ett skott träffar vägen cirka två meter framför ambulansen.

Händelsen som visas i videon återberättades också för Amnesty av en ambulanssjukvårdare som befann sig inne i ambulansen. Han berättade hur han även såg två andra ambulanssjukvårdare bli beskjutna av en prickskytt som befann sig i en byggnad tvärs över gatan.

Enligt internationell rätt måste sjuka och skadade människor och sjukvårdspersonal respekteras och skyddas. Att hindra tillgången till sjukvård kränker rätten till hälsa, rätten till säkerhet, frihet från tortyr, grym, omänsklig och annan förnedrande behandling och kan resultera i kränkningen av rätten till liv.  

– Amnesty har under flera år dokumenterat hur israeliska styrkor använder dödligt våld mot palestinier för att upprätthålla Israels apartheidsystem. Det är dags för ICC:s åklagare att utreda dessa dödsfall och brottet apartheid i sin pågående utredning av situationen i de ockuperade palestinska områdena, säger Anna Johansson.

Bakgrund – internationella rättsliga normer 

På Västbanken, inklusive Östra Jerusalem, är Israel som ockupationsmakt skyldiga att följa Genèvekonventionen och ockupationsrätten, samt förpliktelser enligt internationell människorättslagstiftning.  

Vid övervakning och hantering av demonstrationer och utförande av annat polisarbete på Västbanken, inklusive så kallade sök- och gripoperationer, måste de israeliska styrkorna respektera mänskliga rättigheter. Detta inkluderar rätten till liv och personlig säkerhet, samt rätten till yttrandefrihet och fredlig sammankomst.

Det gäller också internationella standarder som specificerar hur mänskliga rättigheter måste upprätthållas av brottsbekämpande tjänstepersoner, såsom FN:s grundläggande principer om brottsbekämpande tjänstepersoners användning av våld och skjutvapen.  

Dessa förpliktelser förbjuder användningen av våld av brottsbekämpande tjänstepersoner om det inte är strikt nödvändigt och endast i den utsträckning som krävs för att utföra deras plikt. De kräver också att skjutvapen endast får användas som en sista utväg – när det är strikt nödvändigt för militär personal eller polis att skydda sig själva eller andra mot omedelbar hot om död eller allvarlig skada. 

Avsiktlig dödlig användning av skjutvapen är endast tillåten om det är absolut oundvikligt för att skydda liv. Uppsåtligt dödande av skyddade personer och uppsåtligt orsakande av stort lidande eller allvarlig skada på skyddade personer utgör grova överträdelser av Genèvekonventionen och är krigsförbrytelser.

Världen
Örebronyheter

Källa: Amnesty International Sverige

You must be logged in to post a comment Login