Alla inlägg taggade "Prioritering"

 • Sju län prioriterar Hallsberg och Örebro central

  Pendlarna, klimatet och godstransporterna är i fokus när sju län presenterar en gemensam plan för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Bakom planen (”Systemanalys 2020”) står länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre...

  • Skrivet oktober 23, 2020
  • 0
 • Prioritera välfärden i budgeten

  I en färsk Novus-undersökning från Vision svarar mer än fyra av tio socialchefer att de har svårt att inom givna budgetramar ge individen de insatser de har behov av och rätt till. Under våren ropade politiker på...

  • Skrivet augusti 29, 2020
  • 0
 • Barn och ungdomsidrott prioriteras i fördelning av ekonomiskt stöd

  Idrottsrörelsen är ett av många samhällsområden som drabbas av Coronakrisen. Arbetet med hur fördelning ska ske av de 500 miljoner kronor som regeringen ska tilldela idrottsrörelsen i akut stöd har fortsatt. I onsdags kväll hade Riksidrottsförbundet och...

  • Skrivet april 4, 2020
  • 0
 • Stöd för prioritering av intensivvårdsinsatser

  Den pandemi som drabbat världen och Sverige innebär stora påfrestningar för hela samhället, för medborgare och för hälso- och sjukvården. I Sverige råder det brist på intensivvårdsplatser och skyddsutrusning och hälso- och sjukvården arbetar intensivt för att...

  • Skrivet mars 28, 2020
  • 0
 • Prioritera återvinning av kväve

  Fosfor har länge starkt prioriterats vad gäller återvinning från avlopp och i direktivet till den sittande slamutredningen är fosfor det enda näringsämnet som nämns. Kväve bör dock prioriteras högst, enligt en ny utvärdering av kriterier kopplade till...

  • Skrivet december 27, 2019
  • 0
 • Stressade chefer prioriterar inte sin egen hälsa

  Sju av tio chefer är så pressade på jobbet att de prioriterar sina medarbetares arbetssituation före sig själva. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen och Vision. Hur är det att vara...

  • Skrivet maj 28, 2019
  • 0
 • Tågoperatörerna vill att regeringen prioriterar järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm

  Tågoperatörerna vill se en förbättrad järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. I ”Tågoperatörernas politiska prioriteringar 2019” som organisationen lämnat över till det nya infrastrukturdepartementet och regeringen vill branschorganisationen att järnvägen byggs enligt det förslag som Oslo-Sthlm 2.55 tagit...

  • Skrivet februari 1, 2019
  • 0
 • Varannan svensk orolig för hur klimatfrågan prioriteras efter valet

  Över hälften av svenskarna känner en oro över hur klimatfrågan kommer att hanteras efter valet* och oron bland kvinnor är störst, 9 av 10 konsumenter** beskriver sig själva som klimatmedvetna och störst är medvetenheten bland kvinnor. YouGov har...

  • Skrivet oktober 14, 2018
  • 0
 • Bättre tillgänglighet i vården prioriteras i budgeten

  Satsningar på tillgänglighet, hållbarhet och regional tillväxt präglar Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för 2018 och planeringsförutsättningar fram till 2020. Den innebär också oförändrad skatt och oförändrat högskostnadsskydd för vården, men samtidigt några uppjusteringar av avgifter...

  • Skrivet oktober 20, 2017
  • 0