Alla inlägg taggade "Samverkan"

 • Samverkan mellan socialtjänst och elevhälsa ger bättre stöd till barn och unga i Kumla kommun

  Socialtjänst och elevhälsa har under många år brottats med frågan: hur kan vi tillsammans arbeta för att på bästa sätt fånga upp samt stötta barn, unga och familjer som är i behov av olika former av stöd...

  • Skrivet februari 6, 2020
  • 0
 • 34 organisationer samverkar för hälsa och välstånd

  I syfte att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, vård och företagande förnyar nu 34 organisationer sin samverkan inom ramen för ”Agenda för hälsa och välstånd”. Föreningen leds av stiftelsen Forska!Sverige och består av organisationer inom akademi, vård,...

  • Skrivet januari 24, 2020
  • 0
 • Samverkan stärker vårdens utveckling

  Överenskommelsen om de nya samverkansreglerna är tecknad mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech. I Sverige finns sedan länge en väl fungerande samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och industrin, som lett fram...

  • Skrivet december 14, 2019
  • 0
 • ​Samverkan – nyckelord i regionala kulturplanen

  Samverkan är ett nyckelord i den nya regionala kulturplanen som antas av regionfullmäktige 25 oktober. Samverkan med statens kulturråd – genom kultursamverkansmodellen. Samverkan med andra regionala politikområden – genom en tydligare koppling till den regionala utvecklingsstrategin. Samverkan...

  • Skrivet oktober 22, 2019
  • 0
 • Oklart regelverk komplicerar Försäkringskassans samverkan

  Försäkringskassans möjligheter att samverka för att få sjukskrivna tillbaka i arbete försvåras av ett oklart regelverk som kräver mer än det tillåter. Försäkringskassan har ett ansvar att samverka med andra aktörer som på olika sätt ansvarar för...

  • Skrivet september 11, 2019
  • 0
 • Viktigt med samverkan för framtida innovationer

  Under tre års tid har Region Örebro län, Örebro universitet och Almi Mälardalen drivit projektet Innovationssluss 2.0 med målet att öka antalet innovationer inom bland annat vården och tandvården. Nu har projektet avslutats, och de lärdomar som...

  • Skrivet april 8, 2019
  • 0
 • Nationell kongress om klinisk utbildning i Örebro i vår

  ”När yrkesgrupper inom vården samverkar väl och lär sig av varandra ökar vårdkvaliteten”, säger Kim Thorsen, utbildningschef inom Region Örebro län. Han är initiativtagare till kongressen Klinisk utbildning som arrangeras den 16-17 maj nästa år på Conventum...

  • Skrivet december 12, 2018
  • 0
 • Samverkan med vården ger högre patientsäkerhet

  Som tillsynande myndighet för medicintekniska produkter är Läkemedelsverket beroende av rapporter från vård och tillverkare om negativa händelser och tillbud. En god samverkan leder i slutändan till en högre patientsäkerhet när felaktiga produkter kan åtgärdas eller tas...

  • Skrivet november 22, 2018
  • 0
 • Hälsofrämjande aktiviteter, brukardelaktighet och ökad samverkan

  Hälsofrämjande aktiviteter, brukardelaktighet och ökad samverkan mellan primärvård och psykiatri – tre viktiga områden där utveckling pågår inom psykiatrin i Region Örebro län. Psykiatrins öppna föreläsning om vårt pågående utvecklingsarbete. – Våra verksamheter inom psykiatrin jobbar med...

  • Skrivet november 2, 2018
  • 0
 • Ny strategi för arbete i utsatta områden

  En närvarande polis, synkroniserad förmåga och samverkan, det är huvudinriktningarna i polisens nya strategi för arbete i utsatta områden. Cirka 600 000 personer, eller sex procent av Sveriges befolkning lever idag i utsatta områden, det vill säga...

  • Skrivet september 14, 2018
  • 0