Alla inlägg taggade "Samverkan"

 • Oklart regelverk komplicerar Försäkringskassans samverkan

  Försäkringskassans möjligheter att samverka för att få sjukskrivna tillbaka i arbete försvåras av ett oklart regelverk som kräver mer än det tillåter. Försäkringskassan har ett ansvar att samverka med andra aktörer som på olika sätt ansvarar för...

  • Skrivet september 11, 2019
  • 0
 • Viktigt med samverkan för framtida innovationer

  Under tre års tid har Region Örebro län, Örebro universitet och Almi Mälardalen drivit projektet Innovationssluss 2.0 med målet att öka antalet innovationer inom bland annat vården och tandvården. Nu har projektet avslutats, och de lärdomar som...

  • Skrivet april 8, 2019
  • 0
 • Nationell kongress om klinisk utbildning i Örebro i vår

  ”När yrkesgrupper inom vården samverkar väl och lär sig av varandra ökar vårdkvaliteten”, säger Kim Thorsen, utbildningschef inom Region Örebro län. Han är initiativtagare till kongressen Klinisk utbildning som arrangeras den 16-17 maj nästa år på Conventum...

  • Skrivet december 12, 2018
  • 0
 • Samverkan med vården ger högre patientsäkerhet

  Som tillsynande myndighet för medicintekniska produkter är Läkemedelsverket beroende av rapporter från vård och tillverkare om negativa händelser och tillbud. En god samverkan leder i slutändan till en högre patientsäkerhet när felaktiga produkter kan åtgärdas eller tas...

  • Skrivet november 22, 2018
  • 0
 • Hälsofrämjande aktiviteter, brukardelaktighet och ökad samverkan

  Hälsofrämjande aktiviteter, brukardelaktighet och ökad samverkan mellan primärvård och psykiatri – tre viktiga områden där utveckling pågår inom psykiatrin i Region Örebro län. Psykiatrins öppna föreläsning om vårt pågående utvecklingsarbete. – Våra verksamheter inom psykiatrin jobbar med...

  • Skrivet november 2, 2018
  • 0
 • Ny strategi för arbete i utsatta områden

  En närvarande polis, synkroniserad förmåga och samverkan, det är huvudinriktningarna i polisens nya strategi för arbete i utsatta områden. Cirka 600 000 personer, eller sex procent av Sveriges befolkning lever idag i utsatta områden, det vill säga...

  • Skrivet september 14, 2018
  • 0
 • Samverkan för en högre livskvalitet i länet

  Befolkningen i Örebro län ska ha en hög och jämlik livskvalitet. Det är ambitionen när Region Örebro län bjuder in länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns bildningsförbund till samverkan kring ett långsiktigt och kunskapsbaserat folkhälsoarbete....

  • Skrivet februari 14, 2018
  • 0