Alla inlägg taggade "Undersökning"

 • Så tycker utländska turister: Nyfikenheten på svensk natur exploderar

  När utländska turister drömmer om Sverige hemma vid datorn skriver de allra oftast in sökord om naturen. Den vanligaste sökningen om Sverige som resmål handlar om naturupplevelser. Och intresset ökar starkt – förra året steg antalet naturupplevelsesökningar...

  • Skrivet september 18, 2019
  • 0
 • Högre kondition minskar risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död

  I den hittills största studien på friska vuxna personer visar forskare på GIH att högre kondition minskar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och att dö i förtid hos både män och kvinnor i alla åldrar. Dessutom...

  • Skrivet september 17, 2019
  • 0
 • Nytt sätt att behandla lungcancer kan förlänga överlevnad

  Ny data från den hittills största studien som i dagsläget utvärderat sekvensbehandling med målinriktade läkemedel vid icke-småcellig lungcancer visar en medianöverlevnad på nästan tre och ett halvt år (41,3 månader) hos patienter med så kallad EGFR-mutation (1)....

  • Skrivet september 17, 2019
  • 0
 • Åtta av tio väljer bort importerat kött för klimatets skull

  En av de mest polariserade frågorna i samhällsdebatten är om vi ska fortsätta äta kött eller inte med tanke på klimatförändringarna.Trots att allt fler väljer att bli vegetarianer, äter majoriteten av befolkningen kött – bara inte lika...

  • Skrivet september 15, 2019
  • 0
 • Känslan av lycka på jobbet helt beroende av mjuka värden

  En bra lön och en imponerande titel är väl bra, men inte gör det någon lycklig. Det anade redan Konsultföretaget Kvadrat, men man hade egentligen aldrig kollat upp saken på ett vetenskapligt sätt. Nu har man gjort...

  • Skrivet september 13, 2019
  • 0
 • Kvinnors bukfetma starkare kopplad till diabetes och hjärt-kärlsjukdom

  En stor studie från Uppsala universitet, med över 325,000 deltagare, visar att bukfetma är en stor bidragande orsak till diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Studien visar också att bukfetma är en större riskfaktor för kvinnor än för män. Forskarna...

  • Skrivet september 11, 2019
  • 0
 • Oklart regelverk komplicerar Försäkringskassans samverkan

  Försäkringskassans möjligheter att samverka för att få sjukskrivna tillbaka i arbete försvåras av ett oklart regelverk som kräver mer än det tillåter. Försäkringskassan har ett ansvar att samverka med andra aktörer som på olika sätt ansvarar för...

  • Skrivet september 11, 2019
  • 0
 • Allt fler yngre investerar i bostäder utomlands

  Det är inte längre bara pensionärer som köper bostad på varmare breddgrader. Enligt Mäklarringens bostadsförmedlare finns det en tydlig trend – allt fler yngre personer väljer bostad utomlands. – Många vill investera i ett ställe som man...

  • Skrivet september 10, 2019
  • 0
 • Allergivården är sämst i Örebro

  En ny undersökning från Allergia visar stora geografiska skillnader i allergivården. Dina möjligheter att få specialistvård beror på var i landet du bor. Bäst förutsättningar råder för dig som bor i Skåne, Halland, Kalmar och Stockholm där tillgången...

  • Skrivet september 8, 2019
  • 0
 • Sex av tio svenskar känner sig ensamma – Vanligast bland unga vuxna och i större städer

  En ny undersökning genomförd av konsultbolaget WSP visar att sex av tio svenskar ibland eller ofta känner sig ensamma, av dessa upplever 30 procent att det är ett problem. Undersökningen visar att ensamhet är vanligast bland den...

  • Skrivet september 6, 2019
  • 0