10 fördomsfria rekryterings och jobbsökartrender

By on 2 maj, 2017

Rekryterings- och bemanningsföretaget TNG har gjort sin årliga trendspaning inom området fördomsfri rekrytering. Totalt lyfter de fram 10 rekryterings- och jobbsökartrender bl.a. AI, blindrekrytering, kompetensbristen och consumerism som påverkar företag som rekryterar, och de som söker jobb under 2017.

Nedan presenterar alla rekryteringstrender i kort sammanfattning. För fler detaljer kring de olika trenderna samt källhänvisningar läs vidare på TNGs hemsida.

Trend 1: Öppna rekryteringar – alla är inbjudna
Den här trenden står i direkt motpol mot det klassiska stängda och ganska så exkluderande nätverkstänket. Här handlar det om att öppna upp alla rekryteringar och bjuda in fler kandidater för att hitta ny kompetens som tidigare blivit bortvald.

Det är den rådande kompetensbristen som allt mer utarmar de stängda nätverken där alla letar efter kandidater på samma plats. Med öppnare rekryteringar får man in en bredare talangpool och högre mångfald och allt fler företag satsar på att hitta kandidater på sociala medier. Och med Facebook som nu utmanar LinkedIn kan vi nog se än fler möjligheter för de som vill hitta ett nytt jobb.

Trend 2: Vetenskap framför magkänsla
Teknikrekrytering fortsätter att vara en stor utmaning för alla i branschen. För att lyckas vänder sig nu företag bort från mångfaldsprogram som inte fungerar till vetenskapliga rön och vetenskapliga rekryteringsmetoder.

Framförallt är det en klassisk metadatastudie av Schmidt 2012 som lyfter fram vad som högst validitet för att kunna förutspå en framtida arbetsprestation hos en jobbsökare. Det öppnar upp möjligheter för sökande som tidigare blivit bortvalda på felaktiga grunder tex ålder och bakgrund.

Trend 3: Consumerism – kandidaten är kund
Kandidaten är konsument.Och förväntar sig en konsumentupplevelse när de shoppar (!) jobb. Oavsett var de befinner sig i arbetslivet och på jobbet. De ställer krav, jämför anställningserbjudanden, löner, chefer, förmåner, kultur och hur mångfalden på företagen ser ut.

Det gör att man inte längre pratar om kandidatmakt utan tar det ett steg längre till begreppet consumerism. Här handlar det om att kommunicera med jobbsökare som om de vore kunder – något som också märks i nästa generations rekryteringssystem och i organisationerna. Marknad flyttar in på HR-avdelningen och börjar jobba med kandidat CRM-system (Candidate Relationship Management) istället för Customer Relationship Management. Kandidater ska hanteras som kunder precis som sälj och marknad gör via marketing automation flöden, inbound marketing och analys.

Trend 4: Blindrekrytering
Blindrekrytering var en bubblare i vår trendspaning förra året och fortsätter att intressera företag. Här ser vi hur digitaliseringen jobbar aktivt med att hitta nya tekniska lösningar och allt fler case börjar lyftas upp.

Företag som PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young och advokatfirman Clilfford Chance har valt att blinda universitetsbakgrund när de utvärderar kandidater eftersom de sett någon koppling mellan skolans namn och hur väl en medarbetare lyckas senare i livet i karriären. Tidigare valdes sökande bort direkt om de inte gått på rätt universitet.

HR-tech boomar även inom det här området och speciellt inom gamification: Här utvecklas det just nu många blind-appar där sökande får göra arbetspsykologiska tester anonymt som den del av urvalsprocessen.

Trend 5: Artificiell intelligens
Årets hetaste Buzz Word inom rekrytering är AI- Artificiell intelligens. Och detta gäller framförallt inom fördomsfri rekrytering. Här handlar det om att AI inte påverkas av subjektivitet som vanliga rekryterare gör. AI ser bortom namn, bakgrund, ålder och vilket lärosäte de sökande kommer ifrån.

Det boomar inom HR-tech och det lanseras dagligen nya lösningar där AI står i fokus bla nästa generations rekryteringssystem som alla bygger på AI tex IBMs Watson Recruiter, mängder med chatbots som assisterar jobbsökare genom hela sökprocessen och tom intervjurobotar.

Trend 6: Kompetensbrist skapar modiga chefer
Idag råder en universell kandidat- och kompetensbrist vilket leder till att allt fler företag letar efter nya sätt att hitta kandidater. De företag som lyckas är de som har chefer som vågar utmana arbetsplatsen och se potential framför ett klassiskt CV.

Pararellt med att utmana organisationen vågar dessa chefer prova nya vägar. Det har gjort att allt fler accelererade learning programs vuxit fram – i nära samarbete med näringslivet. Här handlar det ofta om kompetensväxling och forma den kompetens som finns på arbetsmarknaden men som företag tidigare valt bort. Ett sådant exempel är jämställdhets- och IT-projektet Java4women som snabbutbildat 20 arbetssökande kvinnor i åldrarna 30–55 år från 11 nationaliteter till javautvecklare.

Trend 7: Gig-rekryterare
Gigeconomy. Future of work. En arbetsmarknad i kraftig förändring. Och det påverkar hur företag kommer att rekrytera som hur människor kommer söka jobb. Det handlar om en arbetsmarknad som inte bara blandar olika bakgrunder och erfarenheter, utan också en arbetsmarknad där dagens chefer kommer anställa och anlita fastanställda, deltidare, remotare, frilansare, och giggare som alla vill jobba på sina villkor.

Rekrytering som vi känner till idag kommer att se helt annorlunda ut imorgon, liksom karriärvägar. Det gör att Gig-rekryterare kommer växa fram – internt på företag, och på rekryteringsföretag. De arbetar proaktivt och datastyrt. De kommer jobba mer likt digitala marknadsförare och skapa personifierat marknadsföringsinnehåll för att locka kandidater från lokala och global gig-talangplattformar.

Trend 8: Virtual reality
Virtual reality. Tekniken har nu kommit till rekrytering. Målet är att göra det möjligt att ge kandidater inblick I vardagen på en ny arbetsplats – från sin egen soffa. Här får de möjlighet att se hur teamet ser ut, dess mångfald och arbetsmiljön.

Utöver platsannonser med VR-teknik börjar nu företag använda VR i intervjusituationer och där låta kandidater få lösa problem och utmaningar via virtuella världar. Det skapar en mer rättvis och fördomsfri process då det är resultatet som sedan står i fokus.Och räkna med att utvecklingen fortsätter. Facebook som äger Oculus Rift har stora planer för VR – så det tar inte mycket fantasi att inse att VR kommer få en allt viktigare roll framöver inom rekrytering.

Trend 9: Culture add framför företagskultur
“Du passar inte in I vår kultur”. Det är en av de vanligaste anledningarna till att sökande blir bortvalda när de söker jobb. Men detta börjar ändras. Många företag börjar nu rekrytera för ”Culture add” – dvs vad den nyanställa kan bidra och tillföra nytt till organisationen istället för att bara smälta in i den existerande företagskulturen.

Det handlar om att dagligen vara med och skapa en agil företagskultur. Ett företag som lyckats väldigt bra med detta är Pandora – utmanare till Spotify. De utvärderar helt enkelt kandidater utifrån vad de kan tillföra för nytt till just kulturen. De har lyckats då 48 % på detta Tech företag är kvinnor, och 2020 har de som mål att spegla sin målgrupp och hela 45 % av de anställda ska komma från minoritetsbakgrunder.

Trend 10: Belonging – tillhörighet
Redan 2016 började företag bla Linkedin prata om Belonging – den tredje dimensionen i samband med mångfaldsrekrytering. Man brukar säga att mångfald handlar om att öppna upp för olikheter medan inkludering handlar om att man som olik blir inbjuden och får vara med.

Men allt för ofta misslyckas företag ändå med sitt rekryterings- och mångfaldsarbete då de medarbetarna slutar för att de inte känner sig hemma på företaget. De saknar Belonging. Det görs just nu mycket research på ämnet och vi kommer att få höra mer om det här på den svenska marknaden.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login