1,5 miljon svenskar kan inte simma 200 meter

By on 8 juli, 2023
Arkivbild

Sommaren står i full blom, och mycket tyder på att den kommer bli lika varm och torr som rekordsommaren 2018. Många kommer söka sig till våra svenska vatten för att bada och simma.

Enligt en ny undersökning genomförd av Kantar Public, på uppdrag av Svenska Livräddningssällskapet, uppger 1 av 5 svenskar att de inte kan simma 200 meter, vilket motsvarar 1,5 miljoner personer. Simkunnigheten är särskilt låg hos nyanlända, där endast 23 procent uppger att dem är simkunniga.

Skolverket rapporterade under vintern att simkunnigheten bland elever i årskurs 6 har gått ner och att så många som sju procent av eleverna inte kunde simma 200 meter när de gick ut sjätte klass. Och Svenska Livräddningssällskapets rapport slår nu fast att den självskattade simkunnigheten hos den vuxna delen av befolkningen är betydligt lägre än så. 21 procent kan inte simma 200 meter.

– Att 79 procent av svenskarna kan simma 200 meter kan tyckas vara en hög andel, men det innebär i praktiken att nästan 1,5 miljoner svenskar utsätter sig för fara och riskerar att drunkna om de skulle hamna i en farlig situation på djupt vatten, säger Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet.

– Tyvärr är det så att både äldre män och nyanlända omkommer i drunkningsolyckor i högre utsträckning. Det vi kan se i rapporten är att framförallt nyanlända har lägre simkunnighet. Detta behöver vi kartlägga ytterligare och komma till rätta med, säger Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet.

Det finns i dagsläget ingen statistik över hur många av de som omkommer i drunkningsolyckor som inte är simkunniga. Men det finns en överrepresentation av äldre män och nyanlända i drunkningsstatistiken, samma målgrupper som har en signifikant lägre simkunnighet.

Mer om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Svenska Livräddningssällskapet. Datainsamlingen genomfördes i den riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sifopanelen under tidsperioden 2 februari till 13 februari januari 2023. Totalt genomfördes 1000 intervjuer med den svenska allmänheten 18‑79 år.

 • 79% uppger att de kan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim, vilket är den officiella och internationella simkunnighetsdefinitionen.
  .
 • Senast undersökningen genomfördes, 2018, var siffran 80%.
  .
 • Bland nyanlända inskrivna på SFI* uppger endast 23% att de kan simma 200 meter.
  .
 • 26% har inte badat i öppet vatten de senaste 12 månaderna. 34% har gjort det en gång.
  .
 • 59% har inte simmat 200 meter, varav 50 meter på rygg, de senaste 12 månaderna.
  .
 • Fler än hälften, 55%, instämmer helt eller delvis att vuxna som inte kan simma ska erbjudas kostnadsfri simundervisning.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Svenska Livräddningssällskapet

You must be logged in to post a comment Login