15 olyckor längs de stora vägarna

By on 1 januari, 2023
Bild: Newsworthy

Under julhelgen inträffade 15 olyckor längs de stora vägarna i Örebro län, det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Flest olyckor, fem stycken, inträffade under måndag den 26 december(annandagen). I riket som helhet var däremot tisdagen (den 27:e) den mest olycksdrabbade dagen.

Till ”julhelgen” räknar man här den 22:a – 28:e december, alltså torsdag till onsdag. 15 olyckor är fler än under en genomsnittlig torsdag–onsdag i Örebro. (Genomsnittet är tio olyckor, under 2022.)

Sammanlagt inträffade alltså 15 olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i Örebro län. Två av olyckorna involverade tunga fordon.

Av olyckorna klassades tre som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, vilket oftast innebär avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
Väg Kommun Tidpunkt Plats
Västerleden (E20) Örebro fr 23 dec., 13.34 E20 från Trafikplats Adolfsberg (110) till Trafikplats Marieberg (109) i riktning mot Göteborg
Väg 205 Karlskoga må 26 dec., 10.54 Väg 205 från Stockforstorp till Övre Kvärne båda riktningarna
E20 Kumla ti 27 dec., 5.39 E20 vid Trafikplats Ekeby (108) i riktning mot Göteborg
Tidpunkt anger när olyckan först rapporterades, inte när den inträffade

Totalt i landet inträffade omkring 370 trafikolyckor längs de stora vägarna under julhelgen, och flest på måndagen efter jul. Det kan jämföras med 315 en genomsnittlig vecka under året. Sett till historisk statistik över olyckor med döda och skadade, har dagarna före julafton oftast varit avsevärt svårare än dagarna efter, med flest olyckor den 20:e, 21:a eller 22:a 1.

Olyckor per län

Län Olyckor …med stor påverkan …med tunga fordon Dag med flest olyckor
Blekinge 5 0 1 23 december
Dalarna 18 3 0 26 december
Gävleborg 17 4 2 27 december
Halland 11 3 1 23 december
Jämtland 8 4 0 28 december
Jönköping 30 3 5 27 december
Kalmar 8 3 1 28 december
Kronoberg 6 1 1 26 december
Norrbotten 8 1 1 24 december
Örebro 15 3 2 26 december
Östergötland 16 2 0 27 december
Skåne 29 7 3 22 december
Södermanland 12 3 1 23 december
Stockholm 43 6 5 22 december
Uppsala 13 2 1 23 december
Värmland 12 4 1 22 december
Västerbotten 19 4 3 26 december
Västernorrland 31 3 0 22 december
Västmanland 16 4 3 27 december
Västra Götaland 56 5 4 28 december
Län med mycket få rapporterade olyckor saknas i tabellen.

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
I uppräkningar av olyckor per väg och kommun i texten, har vi inkluderat även olyckor som sker precis utanför en kommungräns, men på en väg som passerar kommunen. Därför kan vissa olyckor räknas in i flera uppräkningar. Alla totalsummor är dock uträkande utan överlapp.
Newsworthy hämtar data över aktuella trafikstörningar som beror på olyckor från Trafikverkets trafikinformationstjänst för vägar var 15:e minut. Meddelandena i trafikinformationstjänsten rapporteras som regel in av någon av Trafikverkets entreprenörer på plats. Uppgifterna i den här artikeln bygger på den sista versionen av varje meddelande.
Det förekommer enstaka gånger att en olycka rapporterats dubbelt i systemet, men normalt räknas flera trafikstörningsmeddelanden som beror på samma ursprungsolycka som en enda händelse.
1 Enligt Transportstyrelsens sammanställningar

You must be logged in to post a comment Login