All posts tagged "Olyckor"

 • Reflexer räddar liv

  Ungefär 35 gående omkommer i trafikolyckor varje år, i huvudsak i kollisionsolyckor med biltrafik. Risken är högre under vinterhalvåret, då mörkret försämrar sikten. Därför är det viktigt att bära reflex. – Reflexer gör stor skillnad. Med bra...

  • Posted november 8, 2023
  • 0
 • Sveriges arbetsplatser under luppen

  Arbetslivet har en djupgående påverkan på människors hälsa och välbefinnande. I en nyligen publicerad undersökning från Arbetsmiljöverket avslöjas det att var fjärde yrkesverksam i Sverige upplever hälsoproblem som är direkt kopplade till arbetsrelaterade faktorer. Samtidigt visar EcoOnlines...

  • Posted oktober 30, 2023
  • 0
 • Fortsatt hög säkerhet på järnvägen

  Under 2022 minskade antalet omkomna på svensk järnväg, det trots att trafikmängden ökade mellan 2021 och 2022: ”Vi ser att det under de senaste 20 år har skett en långsam men kontinuerlig förbättring av säkerheten för de...

  • Posted oktober 3, 2023
  • 0
 • Två av tre har inte koll på reglerna

  Olyckorna med elsparkcyklar ökar, två av tre har inte koll på reglerna. I september förra året infördes nya regler för elsparkcyklar. Målet var att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och skapa trygghet för alla de som rör sig på våra...

  • Posted september 21, 2023
  • 0
 • Två olyckor på kort tid i Örebro län (Uppdatering)

  Två trafikolyckor har inträffat i länet under den senaste halvtimmen På Riksväg 50, i höjd med Fornaboda i Lindesbergs kommun har en lastbil av oklar anledning åkt av vägen och ut på en åker.  Föraren av lastbilen...

  • Posted maj 31, 2023
  • 0
 • Antal skadade i olyckor med elsparkcykel ökar kraftigt

  Under 2022 skadades 3 334 personer och 4 personer dog i olyckor med elsparkcykel inblandad, det är en ökning av antalet skadade med 35 procent jämfört med året innan. Det framkommer i Transportstyrelsens nya sammanställning av olyckor...

  • Posted maj 30, 2023
  • 0
 • Information kring händelser och olyckor i länet

  Information kring händelser och olyckor i länet tillbaka till normalläge, i januari 2023 gick information ut från SOS Alarm angående en åtstramning i information till media kring pågående händelser och olyckor. Sedan någon vecka tillbaka ska dock information...

  • Posted mars 3, 2023
  • 0
 • Färre olyckor i januari i år i Örebro län

  Under januari inträffade 51 olyckor längs de stora vägarna i Örebro län. Det är färre än samma månad i fjol, visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt. Under januari 2023 rapporterades 51 trafikolyckor längs eller i anslutning...

  • Posted februari 6, 2023
  • 0
 • Fler olyckor med vildsvin och hjort

  Antalet inrapporterade viltolyckor med vildsvin och dovhjort ökade under 2022 jämfört med året innan. Samtidigt skedde färre trafikolyckor med rådjur, älg och kronhjort. Totalt har 61 533 viltolyckor rapporterats för vägtrafiken under 2022, vilket är lägre än...

  • Posted februari 4, 2023
  • 0
 • Färre viltolyckor 2022 här är risken att drabbas störst

  Viltolyckorna minskade förra året, däremot ökade vildsvinsolyckorna. Detta visar statistik från Nationella Viltolycksrådet som försäkringsbolaget Dina Försäkringar har analyserat. Dina Försäkringar har även kartlagt var i landet det är störst risk att råka ut för en viltolycka....

  • Posted februari 2, 2023
  • 0