17 nya poliser till Örebro

By on 19 juli, 2022
Arkivbild

544 poliser har genomfört sin aspirantutbildning och på måndag börjar huvuddelen av dem sina anställningar i lokalpolisområdena för att stärka den lokala närvaron.

– Jag önskar alla nya poliser varmt välkomna. De är efterlängtade och utgör ett viktigt tillskott i vårt brottsbekämpande uppdrag. I takt med att vi blir fler kommer vi främst fortsätta tillföra poliser till lokalpolisområdena för att stärka den polisiära närvaron i lokalsamhället, men vi behöver också fler med polisiära befogenheter inom specialistfunktioner, som exempelvis finansiella utredare och forensiker, säger rikspolischef Anders Thornberg.

537 har gått grundutbildningen till polis och sju har gått den funktionsinriktade polisutbildningen. På måndag påbörjar polisassistenterna sina anställningar runt om i landet.

Polisen behöver fortsätta växa

Brottsutvecklingen förändras ständigt vilket påverkar komplexiteten av polisens uppdrag. Det pågår ett ständigt arbete för att säkerställa att myndigheten blir fler och växer med rätt kompetens för att klara uppdraget. Det handlar både om de polisiära och de civila kompetenserna. När det gäller polisyrket finns i dag fler vägar för att bli polis.

Den funktionsinriktade polisutbildningen riktar sig till personer med akademisk examen som ska arbeta inom områden där verksamheten har ett särskilt behov av specialistkompetens med polisiära befogenheter, exempelvis utredare, analytiker och forensiker.

Inom ramen för denna utbildning finns även en verksamhetsintegrerad polisutbildning som riktar sig till civilt anställda inom polisen. Utbildningen genomförs under 2,5 år och sker parallellt med att man fortsätter arbeta i sin tidigare befattning. Därefter genomförs en aspirantutbildning som avslutas med en anställning som polis i ett lokalpolisområde.

Oavsett utbildningsform gäller samma krav för att kunna antas till utbildningarna, de följer samma utbildningsplan och aspiranten ska ha genomförts med godkänt resultat.

Fördelning av nya polisassistenter juli 2022

Nedan redovisas uppgifter om nya polisassistenter per region och polisområde, juli 2022. Totalt 537 polisassistenter, varav 179 kvinnor och 358 män.
 
Region Polisområde Summa
Polisregion Bergslagen PO Dalarna
PO Värmland
PO Örebro
5
14
17
Polisregion Mitt PO Gävleborg
PO Uppsala
PO Västmanland
15
12
10
Polisregion Nord PO Jämtland
PO Norrbotten
PO Västerbotten
PO Västernorrland
5
15
12
10
Polisregion Stockholm PO Gotland
PO Stockholm City
PO Stockholm Nord
PO Stockholm Syd
4
51
39
31
Polisregion Syd PO Blekinge NÖ Skåne
PO Kalmar Kronoberg
PO Malmö
PO NV Skåne
PO S Skåne
20
21
39
29
13
Polisregion Väst PO Fyrbodal
PO Halland
PO Skaraborg
PO Storgöteborg
PO Älvsborg
11
7
9
66
20
Polisregion Öst PO Jönköping
PO Södermanland
PO Östergötland
25
8
29
Totalsumma   537

Fakta

Polis­myndigheten var 35 723 anställda per den 30 juni 2022, varav:

  • 22 382 poliser
  • 13 341 civilanställda, varav 12 312 har en tillsvidareanställning

Personalomsättningen på poliser de senaste 12 månaderna är totalt 4,0 procent. 52 poliser har återanställts under året.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Polisen

You must be logged in to post a comment Login