2 av 5 anställda missnöjda över miljöovänliga kontor

By on 26 juni, 2022

Samtidigt som allt fler återgår till sina arbetsplatser upplever 42 procent av Sveriges kontorsanställda att deras kontor är för miljöovänligt. Var tredje är dessutom besviken över att arbetsgivaren inte har förbättrat miljöinsatserna på kontoret under pandemin. Det visar en ny undersökning på uppdrag av globala hygien- och hälsobolaget Essity.

När Essity lät 2000 kontorsarbetande svenskar svara på frågor rörande miljöarbetet på deras arbetsplatser framkom att nära var sjätte (58%) anställd blivit mer miljömedveten under pandemin. Samtidigt, i en tid då allt fler börjar återgå till sina kontor, upplever hela 42 procent av de anställda att deras kontor är för miljöovänligt.

Återvinning, minskat avfall och energianvändning viktigast

Återvinning och minskat avfall, energianvändning och bättre intern kommunikation kring hållbarhet är viktigast när de anställda listar åtgärder de önskar ska prioriteras.

Det har skett en tydlig förändring under de senaste 18 månaderna i vår allmänna attityd; anställda tar frågan om hållbarhet på större allvar än tidigare. Enkla steg, som att förbättra återvinningsrutiner och att minska användningen av energi kan göra stor skillnad – men som arbetsgivare bör du också inkludera och kommunicera med dina anställda för att få bästa möjliga effekt, säger Evelyn Börjesson, Marknadschef på Essitys varumärke Tork i Sverige.

Vår undersökning visar också att nästan 7 av 10 väljer jobb baserat på företagets hållbarhetsanseende. Då förstår man hur viktigt ett miljövänligt kontor är för arbetsgivare som vill behålla och attrahera rätt personal, fortsätter Evelyn Börjesson, Marknadschef på Tork Sverige.

Undersökningen visar vidare att nära två av fem (38%) kontorsanställda i Sverige är besvikna över att deras arbetsgivare inte passade på att förbättra miljöarbetet på kontoret under pandemin. På frågan varför kontoret inte har blivit mer miljövänligt under pandemin svarar 38 procent att det är för att arbetsgivaren anser att det är för kostsamt. 32 procent menar att arbetsgivaren saknar tillräcklig kunskap om hur kontoret kan göras mer miljövänligt.

Tork utvecklar löpande produkter som bidrar till att göra kontor mer miljövänliga. Ett exempel är tjänsten Tork PaperCircle® som hjälper företag i 14 länder att återvinna använda pappershanddukar. Tjänsten minskar avfallet samtidigt som den bidrar till att minska det totala koldioxidavtrycket. En ytterligare fördel, som bekräftas av 95 procent av de befintliga kunderna, är att Tork PaperCircle® har ökat den övergripande hållbarhetsmedvetenheten bland personalen på företaget. *

* Baserat på undersökningsresultat gjorda i januari 2022 av 41 Tork PaperCircle®-kunder i Europa.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Essity

You must be logged in to post a comment Login