25 miljoner till kompetensutveckling inom välfärden i Örebro län

By on 29 januari, 2024
Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.
Bild: Omställningsfonden

Nu kan välfärdens arbetsgivare i Örebro län söka sammanlagt 25 miljoner kronor från Omställningsfonden, för att kompetensutveckla sina medarbetare.

Syftet med satsningen, som sträcker sig över tre år, är att stötta arbetsgivarna i kommuner, regionen och kommunala företag att anpassa verksamheter efter nya kompetensbehov och bidra till att minska risken för uppsägningar.

– När verksamheter utvecklas ställs många gånger krav på ny kompetens hos medarbetarna. Vi vill göra det möjligt för välfärdens arbetsgivare i Örebro län att utbilda och kompetenshöja sina medarbetare. Det kan handla om undersköterskor som utbildas till gipstekniker, yrkessvenska för lokalvårdare eller kunskapsautomation inom AI för chefer, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden, en organisation som bildats av arbetsmarknadens parter inom välfärden, stöttar såväl verksamheter som enskilda medarbetare. Under perioden 2024–2026 avsätter Omställningsfonden sammanlagt 750 miljoner kronor till förebyggande kompetensinsatser hos landets kommuner, regioner och kommunala företag som är medlemmar i Sobona. För Örebro läns del motsvarar det nästan 25 miljoner kronor som kan användas för att stärka välfärden. 

Ett förebyggande arbete med strategisk kompetensförsörjning kan hjälpa arbetsgivarna inom välfärden att anpassa verksamheten efter en arbetsmarknad som förändras i snabb takt. Genom att söka medel för kompetenshöjande insatser kan man utbilda och utveckla medarbetarna, och på så sätt möta framtidens behov med befintlig arbetskraft.

– I en tid då välfärden står inför stora utmaningar känns det bra att bidra till att lyfta kompetensen och stärka verksamheterna i Örebro län. Samtidigt skapar satsningen förutsättningar för medarbetarna att växa, öka anställningstryggheten och investera i sin framtida karriär. På så sätt bidrar avtalet till att stärka både välfärden och arbetsmarknaden, samtidigt som det är bra för hela samhället, säger Eva Wikström.

Omställningsfondens uppdrag har sin grund i Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR, som tecknats mellan arbetsmarknadens parter inom välfärden. Omställningsfonden hjälper även till i de fall där uppsägningar inte går att undvika. Då kan de medarbetare som blir uppsagda få hjälp med åtgärder och individuellt stöd som leder till ny sysselsättning. Det kan till exempel handla om praktik, utbildning eller hjälp att starta eget företag.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Omställningsfonden

You must be logged in to post a comment Login