86 procent upplever att sociala sammanhang förutsätter alkohol

By on 6 november, 2018

I en ny Sifo-undersökning* som IQ har genomfört svarar drygt 8 av 10 (86 procent) att det finns en förväntan att dricka alkohol i sociala sammanhang, i åldersgruppen 18-34 år är motsvarande siffra 94 procent.

– När det kommer till sociala sammanhang styrs vi till stor del av normer och andras förväntningar om att vara till lags och passa in i gruppen. Vi är rädda för att hamna utanför den sociala gemenskapen, vilket kan göra det svårt för oss att sätta gränser, och det resulterar i att vi hellre tillfredsställer andras förväntningar än ifrågasätter dem, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Det finns situationer där de flesta av oss upplever att det finns en förväntan att dricka. Att alla ska dricka alkohol när man umgås och gärna lika mycket är för många självklart. Exempel på sociala sammanhang där många förväntas leva upp till såväl sina egna som andras oskrivna regler är på middagen, barrundan och dejten.

IQs senaste undersökning visar att ens egen bild av alkohol i sociala sammanhang skiljer sig från hur man tror att andra uppfattar situationen. 64 procent av svenskarna tror att andra kan uppleva att det är svårt att umgås med vänner utan alkohol. I åldersgruppen 18-34 år är motsvarande siffra 82 procent. Medan bara var fjärde (27 procent) svarar att de själva har känt att det är svårt att umgås med vänner utan alkohol.

Undersökningen visar även att man i hög grad är villig att avstå från sociala sammankomster för att man inte vill dricka. Var fjärde respondent (25 procent) uppger att det har hänt att de har avstått från att delta i sociala sammanhang för att de inte velat dricka. I åldersgruppen 18-34 år är motsvarande siffra 42 procent.

– Det är sorgligt att de oskrivna reglerna kring alkoholkonsumtion i Sverige gör att unga människor väljer att avstå från sociala sammanhang i den här utsträckningen, det vittnar om hur stark alkoholkulturen är. Oavsett ålder är det viktigt att ingå i ett socialt sammanhang och bara för att man inte vill dricka alkohol, ska man inte behöva stanna hemma. Det är viktigt att fundera över grupptryck och känna efter vad du själv vill och försöka hålla sig till det, fortsätter Karin Hagman.

Regionalt
Örebronyheter

*Sifo genomförde den riksrepresentativa undersökningen, på uppdrag av IQ, under perioden 12–20 oktober bland 1000 personer, 18 år och uppåt, via en webbpanel.

You must be logged in to post a comment Login