Ägare av kommunala bolag behöver ha framtidsfokus

By on 10 maj, 2023
Arkivbild

Ägare av kommunala bolag i Örebro län behöver ha framtidsfokus. Kommunerna behöver utveckla sin ägarstyrning av kommunala bolag visar en ny rapport från Sobona, kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

De ekonomiska och juridiska ramarna är i regel tydliga, men styrningen behöver bli mer framtidsinriktad.

Ofta väljer kommuner att bolagisera vissa delar av verksamheten och bilda kommunala bolag. Det handlar framför allt om energi-, VA-, återvinnings- och bostadsbolag. I Örebro län finns det 68 kommunala bolag som omsätter cirka 7 miljarder kronor per år.

Dessa bolag har vanligtvis avkastningskrav samtidigt som de ska leverera samhällsnytta till invånarna. Som ägare till bolagen åligger det kommunerna att tydliggöra vad bolagen ska styra sin verksamhet mot.

Många kommuner väljer att i samband med en ny mandatperiod se över de så kallade ägardirektiven för de kommunala bolagen. Även många styrelseledamöter, i form av förtroendevalda politiker, byts ut i de kommunala bolagen under våren.

– Vi vill rikta en tydlig uppmaning till såväl ägare som bolagsledning för de kommunala bolagen i Örebro län att gemensamt vidta åtgärder och utveckla ägarstyrningen. Det finns nu ett gyllene tillfälle att ta tag i detta. Det behöver framför allt bli tydligare vilka framtidsutmaningar som bolagen behöver planera för, redan här och nu. Att bygga så kallad framtidskapacitet. Alla vinner på detta – inte minst invånarna i Örebro län, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Rapporten ”Ägarstyrning som bygger framtidskapacitet” baseras bland annat på enkätundersökningar till kommunala bolag och till kommunstyrelsers ordförande i hela landet. Bara fyra av tio KSO:er, kommunstyrelsens ordförande, anser att ägarstyrningen bygger framtidskapacitet i tillräckligt hög utsträckning.

– Eftersom många av de kommunala företagen ligger i framkant i exempelvis innovations- och hållbarhetsfrågorna måste ägarstyrningen möta dessa behov, säger Per Nordenstam.

Utöver ökat framtidsfokus så konstaterar både ägare och bolagsledning att de viktigaste faktorerna för en välfungerande ägarstyrning är tydlighet och god dialog. Hur väl dialogen fungerar avgörs av hur integrerade bolagen är med kommunen eller regionen samt även av graden av närkontakt med det politiska styret. Ju kortare väg det är mellan politik och bolagsledning, desto bättre fungerar ägarstyrningen.

– Ägarstyrning är en av de viktigaste strategiska frågorna för de kommunala bolagen. God dialog och samsyn gör det enklare att styra mot den samhällsnytta som efterfrågas och det blir enklare för ägaren att anpassa styrningen utifrån vad som är affärsmässigt, säger Per Nordenstam.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Sobona

You must be logged in to post a comment Login