Allt vanligare att använda e-tjänsterna på 1177.se

By on 2 april, 2018

Svenska folket fortsätter använda 1177 Vårdguidens e-tjänster allt mer, antalet inloggningar varje månad har ökat med nästan en miljon sedan februari 2017. En viktig förklaring är att samtliga landsting och regioner nu infört möjligheten för invånare att läsa sin journal via 1177.se.

På 1177 Vårdguidens webbplats kan invånare logga in med säker inloggning för att utföra personliga vårdärenden – bland annat boka tider hos vården, förnya recept eller läsa sin journal. Allt fler vårdcentraler och mottagningar använder sig också av 1177 Vårdguidens tjänst som möjliggör stöd- och behandlingsprogram över nätet.

– Det finns flera fördelar med att läsa i sin journal. Du får mer kunskap om dig själv, din sjukdom och din behandling. Det kan bli lättare att förstå varför du mår som du mår och varför du behöver en viss behandling. Det kan också vara svårt att komma ihåg allting som sades under ett läkarbesök, säger Staffan Gullsby, medicinsk sakkunnig läkare på 1177 Vårdguiden.

I februari 2018 var det strax över 2 700 000 miljoner inloggningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster, jämfört med 1 780 000 samma månad 2017. Vilka tjänster och vilken information som finns tillgänglig skiljer sig åt mellan olika landsting och regioner.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login