Anna Olofsson blir vikarierande landshövding

By on 23 december, 2022
Anna Olofsson, vikarierande landshövding från och med den 1 januari 2023.
Bild: Länsstyrelsen Örebro län

Regeringen har utsett länsråd Anna Olofsson till vikarierande landshövding i Örebro län från den 1 januari, fram till dess att en ordinarie efterträdare tillträder efter landshövding Maria Larsson.

– Jag är glad över att Anna Olofsson har tackat ja till att gå in som vikarierande landshövding, säger Maria Larsson. – Jag lämnar mitt uppdrag för att gå i pension vid årsskiftet och jag vet att Anna Olofsson har alla förutsättningar att leda Länsstyrelsens arbete. Anna har en god kunskap om vad landshövdingeuppdraget innebär och är väl insatt i Länsstyrelsens verksamhet och länets förutsättningar.

Anna Olofsson tillträdde sin tjänst som länsråd i Örebro län i februari 2017. Hon har sedan tidigare arbetat drygt tio år på Näringsdepartementet, som enhetschef och departementsråd. Hon har mångårig erfarenhet av regionala utvecklingsfrågor från regional, nationell och EU-nivå samt chefserfarenhet från offentlig förvaltning och näringslivet. Från och med 1 januari 2023 tillträder hon tjänsten som vikarierande landshövding samt civilområdeschef för Mellersta civilområdet.

Stina Sjölin blir tillförordnat länsråd.

Under torsdagen beslutade också regeringen att tillsätta Stina Sjölin som tillförordnat länsråd. Stina Sjölin arbetar idag som avdelningschef för Samhällsavdelningen vid Länsstyrelsen i Örebro län. Stina är också beredskapsdirektör och ställföreträdande civilområdeschef för Mellersta civilområdet.

– Vi har nu en period tills en ny ordinarie landshövding är på plats. Jag och Stina Sjölin kommer tillsammans leda den fortsatta utvecklingen av Länsstyrelsen i Örebro län. Vi kommer att arbeta aktivt för att främja samverkan i länet och i civilområdet, med fokus på uppbyggnaden av det civila försvaret, säger Anna Olofsson.

Örebro
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login