Arbetslösheten sjunker i elva av tolv kommuner i Örebro

By on 18 juli, 2022
Arkivbild

En stor andel av kommunerna i Örebro såg under juni månad en minskande arbetslöshet, även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under juni månad rapporterade Örebro en total arbetslöshet på 7,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 10 322 av 145 380 invånare i åldern 16 till 64 år i Örebro län var inskrivna som arbetssökande (2 273 färre än i juni i fjol).

Det är 15:e månaden i följd som arbetslösheten i Örebro är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,8 till 7,1 procent.

Örebro är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Västmanland där arbetslösheten sjunker med 1,7 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Örebro alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (7,1 procent i länet, jämfört med 6,6 procent i hela riket). Gotland har den lägsta arbetslösheten i riket (4,1 procent), medan Södermanland har den högsta (9,1 procent). För att Örebro skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Gotland skulle 4 361 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juni jämfört med året innan (−1,3 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,5 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,9 procent i Örebro under juni månad, motsvarande 6 052 av 28 957 personer. Det är 3,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−1 083 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,3 till 20,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,8 procentenheter i Örebro. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,7 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örebro som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,9 procentenheter). I juni var 8,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 1 312 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 663 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Örebro sjunkit 15 månader i följd (ner från 11,3 procent i mars 2021 till 8,4 procent nu).

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Örebro högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 0,3 procentenheter.

1 463 annonser om lediga jobb just nu

Den 14 juli fanns det sammanlagt 1 463 arbetsplatsannonser i Örebro län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 300 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Örebro län
Yrkesgrupp Antal annonser Antal tjänster  
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering 28 118  
Lager- och terminalpersonal 47 114 *
Personliga assistenter 63 100  
Restaurang- och köksbiträden m.fl. 24 84  
Företagssäljare 60 80  
Grundutbildade sjuksköterskor 64 73  
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. 48 58  
Kundtjänstpersonal 24 56  
Grundskollärare 35 55  
Vårdare, boendestödjare 16 49 *

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 14 juli av utannonserade jobb där Örebro län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

….

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i juni
  Örebro   Sverige  
Hela arbetskraften 7,1 % −1,3 %  6,6 % −1,3 % 
Bland utlandsfödda 20,9 % −3,0 %  16,5 % −2,5 % 
Bland ungdomar 8,4 % −2,9 %  8,1 % −2,5 % 

….

Total arbetslöshet i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i juni Förändring (12 mån)
Askersund 4,1 % −0,5 % 
Degerfors 8,3 % −0,6 % 
Hallsberg 6,0 % −2,2 % 
Hällefors 8,7 % −2,7 % 
Karlskoga 6,9 % −0,9 % 
Kumla 5,3 % −1,0 % 
Laxå 7,2 % +0,3 % 
Lekeberg 3,9 % −0,7 % 
Lindesberg 6,9 % −1,1 % 
Ljusnarsberg 7,8 % −1,7 % 
Nora 6,4 % −1,2 % 
Örebro 7,8 % −1,4 % 

….

Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i juni Förändring (12 mån)
Askersund 16,1 % −4,7 % 
Degerfors 28,5 % +0,7 % 
Hallsberg 16,8 % −5,9 % 
Hällefors 26,3 % −9,1 % 
Karlskoga 22,7 % −1,4 % 
Kumla 16,4 % −1,7 % 
Laxå 22,2 % −0,5 % 
Lekeberg 13,7 % −3,2 % 
Lindesberg 19,3 % −3,4 % 
Ljusnarsberg 20,9 % −4,4 % 
Nora 18,2 % −5,7 % 
Örebro 21,4 % −2,9 % 

….

Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
Kommun Arbetslöshet i juni Förändring (12 mån)
Askersund 6,1 % −2,2 % 
Degerfors 12,7 % −3,6 % 
Hallsberg 8,5 % −5,0 % 
Hällefors 11,5 % −2,6 % 
Karlskoga 8,3 % −3,0 % 
Kumla 8,9 % −2,3 % 
Laxå 10,2 % −2,6 % 
Lekeberg 7,8 % −1,6 % 
Lindesberg 9,2 % −2,5 % 
Ljusnarsberg 12,3 % +1,8 % 
Nora 9,5 % −3,5 % 
Örebro 8,0 % −2,9 % 

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Samtliga siffror i den här texten kommer från Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Newsworthy använder standardmåttet arbetssökande som andel av den registerbaserade arbetskraften som mått på arbetslöshet.
När Newsworthy talar om ”förändring” i arbetslöshet menar man förändring jämfört med samma tidpunkt förra året.
Det här gäller även när Newsworthy säger att arbetslösheten ökar eller minskar för n:te månaden i följd. Om arbetslösheten i januari, februari och mars var högre än i januari, februari och mars året innan så säger man att den ökar för tredje månaden i rad, även om mars kanske hade en lägre arbetslöshet än februari på grund av säsongsvariation.

You must be logged in to post a comment Login