Askersund och Örebro deltar i globalt upprop för rättvis handel.

Av på 7 maj, 2013

Inför World Fair Trade Day, lördagen den 11 maj, har Fairtrade City Askersund skrivit under ett upprop för rättvis handel som en del i den internationella kampanjen Fair Trade Beyond 2015. Hittills har ett 60-tal svenska kommunalråd skrivit under uppropet för att rättvis handel skall inkluderas i den nya utvecklingsagendan som ska ta vid efter FN:s millenniemål. I Örebro undertecknas det på lördag. Dessutom anordnas det lokala aktiviteter på 20-tal orter för att uppmärksamma dagen.

Med mindre än 1000 dagar kvar till slutdatum för millenniemålen, ser några av målen ut att kunna uppnås, samtidigt kvarstår fattigdomsbekämpning som den största globala utmaning världen står inför. I Askersund har tre kommunalråd skrivit under uppropet för att partnerskap och handel med respekt för mänskliga rättigheter ska inkluderas i utvecklingsagendan som nu arbetas fram för att ta vid efter millenniemålen 2015. I Örebro skriver Lennart Bondesson under uppropet på World Fair Trade Day.

– Askersund och Örebro visar tillsammans med hela den internationella rättvis handels rörelsen på det starka lokala engagemang som finns för globala utvecklingsfrågor och rättvis handel inför World Fair Trade Day den 11 maj, säger Helena Markstedt, generalsekreterare Fairtrade Sverige.

Den globala kampanjen Fair Trade Beyond 2015, vill lyfta att rättvis handel är en fundamental drivkraft för att minska fattigdom och nå en mer hållbar utveckling. Kampanjen samlar ledande politiker i Fairtrade City-kommuner i 20 länder för att påverka hur det nya globala ramverket skall utformas.

– Det ska varken undgå högnivåpanelen, med den svenska representanten Gunilla Carlsson, eller FN:s generalsekreterare att det finns en stark global rörelse med lokal förankring, som inte bara kräver en rättvis världshandel och partnerskap för utveckling, utan redan i dag agerar och gör det möjligt, avslutar Helena Markstedt.

I Örebro anordnas en utställning i stadsbiblioteket. Dessutom undertecknas uppropet under festliga former av kommunpolitiker.

Fakta World Fair Trade Day:
Den andra lördagen i maj varje år firas World Fair Trade Day. Dagen initierade för över 10 år sedan av World Fair Trade Organisation och firas idag av tusentals aktörer inom rättvis handelsrörelsen, där Fairtrade som produktmärkning är en del.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in