Återvinningsstation tas bort tillfälligt i Kopparberg

By on 5 april, 2022

Återvinningsstationen vid järnvägsstationen i Kopparberg stängs tillfälligt den 5 april på grund av underhållsarbete på platsen. Arbetet beräknas pågå i cirka 2 veckor, därefter kommer stationen tillbaka till samma plats. Förpackningsinsamlingen (FTI) hänvisar under tiden återvinnare av förpackningar till närliggande återvinningsstation på vid Kopparhallen.

– Vi kommer rusta upp stationen och bland annat asfaltera och behöver därför ta bort stationen temporärt. Under tiden hoppas jag att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar till återvinning på våra andra återvinningsstationer, säger Mia Steinbach, regionchef på Förpackningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

– Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på stationen vid Kopparhallen och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Mia Steinbach, FTI.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägares miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

Kopparberg
Örebronyheter

Källa fti

You must be logged in to post a comment Login