Avregistrering av älgskötselområde

By on 26 maj, 2024
Arkivbild

Länsstyrelsen har beslutat att avregistrera ett älgskötselområde, efter en översyn av avskjutningen under älgjakten. Länsstyrelsen har gjort en översyn av länets älgskötselområden, översynen har gjorts utifrån utfallet av de senaste tre årens älgjakt.

Syftet har varit att se över hur väl älgskötselområdena har uppnått sina avskjutningsmål i älgskötselplanerna. Länsstyrelsen kan avregistrera ett älgskötselområde om översynen visar att det finns skäl till det.

Det är viktigt att Länsstyrelsens beslut följs. Besluten grundas i omfattande samverkansprocesser med många människor involverade. Om besluten inte följs riskerar förtroendet för förvaltningen, och den samverkan som den bygger på, att urholkas, säger Eva Maria Broberg Lennartsson, enhetschef Vilt, Länsstyrelsen

Resultatet av översynen

Tre älgskötselområden avviker särskilt, eftersom de inte följt den planerade avskjutningen enligt Länsstyrelsens beslut.

Ett av dem har under den senaste treårsperioden skjutit både betydligt färre och betydligt fler älgar än målet för avskjutningen. Förutom att avvika från avskjutningen bedöms älgskötselområdet inte heller följa det regelverk som styr älgförvaltningen. Länsstyrelsen har därför beslutat avregistrera älgskötselområdet.

Länsstyrelsen har samtidigt beslutat att förlänga ansökningstiden för registrering av licensområde för jakträttshavare i det berörda älgskötselområdet. De innebär att de kan ansöka om registrering för att jakt ska bli möjlig till hösten.

Det berörda älgskötselområdet har haft möjlighet att yttra sig.

Olika roller inom älgförvaltningen

Älgförvaltningen bygger i hög grad på samverkan mellan jägare och markägare och utgår från lagar och föreskrifter som bland annat finns i jaktlagen, jaktförordningen och Naturvårdsverkets föreskrifter.

Länsstyrelsen fastställer älgförvaltningsplaner och älgskötselplaner och beslutar hur många älgar som får fällas. Vi har ett ansvar för att avväga och balansera olika intressen och att ta hänsyn till såväl nationella mål som regionala förhållanden och förutsättningar. Målet med älgförvaltningen är att skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Länsstyrelsen i Örebro län

You must be logged in to post a comment Login