Alla inlägg taggade "Länsstyrelsen i Örebro län"

 • Lejaskogen – nytt naturreservat i Lindesbergs kommun

  Länsstyrelsen i Örebro län har bildat Lejaskogens naturreservat – ett område skogsmark kring det botaniskt rika och välkända Lejakärrets naturreservat söder om Mårdshyttan. I reservatet finns ett stort antal gruvhål, varphögar och flera byggnader/ruiner som använts inom...

  • Skrivet maj 23, 2021
  • 0
 • Nytt kunskapsstöd ska förebygga problem kring spel och skärmtid

  Den 16 april lanserar länsstyrelserna ett nytt kunskapsstöd om skärmtid, digitalt spelande och spel om pengar. Med stödet, som bland annat innehåller filmer, handledning och diskussionsmaterial, vill man öka kunskapen och bidra till diskussioner och reflektion bland...

  • Skrivet april 16, 2021
  • 0
 • Positiva röster om Örebro som centrum för civila försvaret i Mellansverige

  Örebro föreslås bli centrum för ledningen och samordningen av det civila försvaret i Mellansverige. Detta besked får varmt mottagande av flera av företrädarna för organisationer som samverkar inom totalförsvaret. Här är några av de positiva rösterna: Landshövding...

  • Skrivet mars 2, 2021
  • 0