Badplatser fylls av engångsprodukter

By on 13 juli, 2023
Arkivbild

Förpackningar till mat och dryck, cigarettfimpar och snusprillor, det är det vanligaste skräpet på svenska badplatser. Men ett vanligt skräp verkar ha minskat kraftigt, sedan det förbjöds.

Fler mat- och dryckesförpackningar, men färre tobaksprodukter och plastsugrör. Så kan man sammanfatta det senaste resultatet från mätningarna som genomfördes sommaren 2022.

– Det är tydligt att förbudet mot plastsugrör har fått effekt. Men tyvärr också tydligt att många gärna glömmer att slänga sitt skräp i papperskorgen när de är på stranden, säger Johanna Ragnartz, VD för Håll Sverige Rent.

Sedan 2020 har andelen förpackningar för mat och dryck som hittats i skräpmätningarna ökat från 18 till 26 procent. Samtidigt har det tobaksrelaterade skräpet, framför allt cigarettfimpar, minskat något. Det ”övriga” skräpet består av allt från matrester till våtservetter och är fortfarande det allra vanligaste.

2023 års skräpmätningar genomförs just nu i totalt åtta kommuner runt om i landet och resultatet kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

Fakta om mätmetoden

Mätningar på badplatser görs i år både vid sjöar och hav i åtta kommuner runt om i landet. En hundra meter lång och högst 20 m bred sträcka väljs ut på en välbesökt badstrand. Allt skräp på den valda ytan räknas i samband med varje städning (eller sparas och räknas vid ett senare tillfälle) under 5-8 veckor mellan 15 juni och 15 augusti.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Håll Sverige Rent

You must be logged in to post a comment Login