Banvägen – ett av flera alternativ till Föreningarnas Hus i Lindesberg

Av på 9 oktober, 2020
Kommunala bostads- och fastighetsbolagens gamla kontor på Banvägen 28 i Lindesberg har stått tomma sedan april 2019.

Medborgarförslaget om att göra om kontorslokalerna på Banvägen 28 i Lindesberg till ett Föreningarnas Hus har överlämnats till kommunstyrelsen, enligt beslut i kommunfullmäktige. På Kultursamtalen 24 september förklarade Irja Gustavsson (S) att Banvägen 28 är ett av flera alternativ till ett allaktivitetshus i Lindesberg – en fråga som diskuterats sedan 2014.

“Tillväxtutskottet kommer att utreda frågan om föreningslokaler igen”, svarade Irja Gustavsson (S) på frågan om nya lokaler för de föreningar som idag finns i Sandströms som kommer att rivas: “Vi måste först hitta syftet med lokalerna – ska det vara föreningarnas hus, ungdomshus, allaktivitetshus eller något annat – och utifrån det titta brett på de alternativ som finns”.

Alternativa fastigheter som nämns, enligt Irja Gustavsson, är Stadsskogsskolan (som läggs ned), nya Lindbackaskolan, Linden (där viss verksamhet redan bedrivs), Kullgatan (där HillStreet finns redan), gamla BP-huset (magasinet vid resecentrum), Banvägen 28 (medborgarförslaget) eller något helt nytt.

En viktig förutsättning för ett förenings-, ungdoms- och/eller allaktivitetshus är att det ska vara lätt att ta sig dit med tåg och buss – alltså en central placering, enligt Irja Gustavsson.

Motion om allaktivitetshus: 

År 2014 lämnade Linda Svahn (S) in en motion om att ett allaktivitetshus borde uppföras i centrala Lindesberg: “Ett förslag på placering och organisation önskas presenteras skyndsamt. Inriktningen bör vara en multianvändning där huset används så mycket som möjligt”. Motionen remitterades till tillväxtutskottet som började utreda förutsättningarna för ett ungdomens hus i Lindesbergs tätort – men utredningen blev aldrig färdig.

Medborgarförslag 2020:

På uppdrag av sju föreningar och 23 medborgare i Lindesbergs kommun har medborgarförslag inlämnats till Lindesbergs kommun: “Sälj inte den kommunala fastigheten på Banvägen 28 (bilden) utan låt den bli Föreningarnas Hus – en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för alla ideella föreningar som är verksamma i Lindesberg”.

Länet | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in