Bara var tredje chef i Örebro län är kvinna

Av på 7 april, 2022
Arkivbild

Drygt var tredje chef eller arbetsledare i Örebro län var kvinna 2020. Det är på samma nivå som året innan, enligt den senaste statistiken från SCB som Ledarnas a-kassa har sammanställt. Bland Ledarnas a-kassas medlemmar är bara 25 procent kvinnor.

– Kvinnor är underrepresenterade som chefer, trots att de i snitt har längre utbildning. Det är ett strukturellt slöseri med kompetens som leder till sämre konkurrenskraft och därmed lägre sysselsättning. För lägre arbetslöshet och ökad trygghet på arbetsmarknaden behöver fler kvinnor bli chefer, säger Daniel Asker, chef för Ledarnas a-kassa.

Under 2020 hade 3 263 kvinnor i Örebro län ett yrke som innebär att de är chef eller har en arbetsledande befattning, enligt den senaste SCB-statistiken från 2020 som Ledarnas a-kassa har sammanställt. Det motsvarar 33,6 procent av alla 9 702 chefer i Örebro län. Året innan uppgick andelen kvinnor som var chefer till 33,4 procent. För riket som helhet var andelen kvinnor som var chefer 35,2 procent.

Ledarnas a-kassa är till för chefer, ledare, egenföretagare och familjemedlemmar till egenföretagare. Bland medlemmarna var bara 25 procent kvinnor vid årsskiftet, en andel som legat konstant de senaste åren.

– Även kompetenta och uppskattade ledare kan bli av med jobbet och vi vill öka deras trygghet på arbetsmarknaden, säger Daniel Asker.

Den låga andelen kvinnor bland chefer består trots att kvinnor i snitt både har längre utbildning än män och oftare än män har för hög utbildning för det yrke de arbetar inom. Det visar forskning från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

– Kvinnors underrepresentation som chefer visar att arbetsmarknaden fortsätter vara ojämställd. Precis som samhället i stort måste arbetsmarknaden förändras för att bli mer jämställd, säger Daniel Asker.

….

Antal och andel kvinnor som var chefer 2020

 

Län

 

Antal kvinnor som var chefer 2020

 

Andel kvinnor som var chefer 2020

Blekinge

1 623

29,4%

Dalarna

3 072

34,2%

Gotland

683

35,4%

Gävleborg

3 429

36,6%

Halland

3 390

33,5%

Jämtland

1 419

33,6%

Jönköpings län

3 968

30,8%

Kalmar län

2 326

32,5%

Kronoberg

2 559

34,5%

Norrbotten

2 996

31,9%

Skåne

15 978

34,7%

Stockholms län

44 324

38,1%

Södermanland

2 859

36,2%

Uppsala län

4 282

35,5%

Värmland

2 762

33,7%

Västerbotten

2 947

33,7%

Västernorrland

2 591

34,1%

Västmanland

2 933

33,7%

Västra Götaland

22 065

34,0%

Örebro län

3 263

33,6%

Östergötland

5 424

34,2%

 

Riket

 

135 036

 

35,2%

.

Yrken med högst andel kvinnor som chefer 2020 i riket

 

Yrken med högst andel kvinnor som chefer 2020

 

Andel

Chefer inom förskoleverksamhet

93,7%

Chefer inom äldreomsorg

86,1%

Chefer inom hälso- och sjukvård

78,5%

Chefer inom socialt och kurativt arbete

76,1%

Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning

69,8%

.

Yrken med lägst andel kvinnor som chefer 2020 i riket

 

Yrken med lägst andel kvinnor som chefer 2020

 

Andel

Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva

8,7%

Officerare

9,2%

Specialistofficerare

10,7%

Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl.

10,9%

Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.

11,2%

.
Örebro län
Örebronyheter

Källa Ledarnas Arbetslöshetskassa
Källor
– Statistik över yrken utgår från Standarden för svensk yrkesklassificering, SSYK, och kommer från SCB.
– Fakta om kvinnor och män på arbetsmarknaden kommer från IFAU.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in