Barnfonden lanserar Klimatgåva

By on 19 december, 2022
Foto: Barnfonden

Barnfondens julkampanj lyfter hur klimatförändringarnas effekter ökar våld mot barn i världen, och lanserar Klimatgåvan som bidrar till att förverkliga FN:s Globala mål nummer 13, att bekämpa klimatförändringarna, och 16.2, att utrota alla former av våld mot barn.

Ordet ”Trygghet” som blåser bort, bokstav för bokstav. I bakgrunden palmer som viker sig i en kraftig storm och vatten som forsar fram mellan trädstammarna. Klimatförändringar drabbar barnen värst och Barnfonden vill att fler ska förstå sambandet mellan klimatförändringar och våld mot barn.

Barns rätt till trygghet i ett föränderligt klimat

Ständigt ökande temperaturer och klimatkatastrofer som långvarig torka eller översvämningar leder till ökad missväxt, försämrad tillgång till vatten och brist på mat och försörjning. Effekten av detta blir att barn tvingas arbeta i stället för att gå i skolan, att flickor gifts bort för att familjen ska få en mun mindre att mätta och att små barn tvingas gå och hämta vatten på platser långt bort från hemmet där de riskerar att utsättas för övergrepp.

– Som barnrättsorganisation har vi en skyldighet att sprida information om hur barns rättigheter påverkas av klimatförändringarna. Genom att köpa någon av våra klimatgåvor bidrar man till att förverkliga FN:s globala mål nummer 13 och 16.2, att bekämpa klimatförändringarna, och därmed bidra till barns rätt till trygghet i ett föränderligt klimat, säger Martina Hibell, generalsekreterare på Barnfonden.

Rent vatten, boskap och solceller

Klimatgåvorna bidrar bland annat till beredskapsplanering och aktiviteter för att se till att barn är bättre rustade att stå emot nästa katastrof, att vi snabbt kan agera så att fler barn kan känna sig trygga, ha möjlighet att fortsätta skolan och få omsorg. Den bidrar också till vårt arbete mot barnäktenskap, barnarbete, svält och sjukdomar i katastrofens spår, och gör att vi kan förse barn och familjer med rent vatten, boskap och solceller.

Kampanjen har tagits fram tillsammans med mStudio.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Barnfonden

You must be logged in to post a comment Login