Bättre transporter i regionen men E20 går på tomgång

Av på 20 september, 2013

Regionförbundet Örebro har tagit del av Trafikverkets förslag om den nationella planen för transportsystemet åren 2014 – 2025. Till de positiva delarna i förslaget finns att 90km/h behålls som hastighetsgräns för viktiga regionala vägar och att satsningar snabbt kan genomföras för gruvnäringen i Bergslagen.

Däremot går utbyggnaden av dubbelspår mellan Hallsberg och Mjölby för långsamt. Det saknas också ett helhetsgrepp kring Västra Stambanan och infrastrukturutbyggnaden hänger inte med i det tempo som regionen utvecklas. Regionförbundet är därför också villigt att bidra med ekonomiska medel för att snabba på utbyggnaden av E20.

– Örebroregionen har ett viktigt strategiskt läge i landet. Många transporter går genom vår region och vi är ett viktigt logistiskt centrum. Därför är utvecklingen av E20 betydelsefull både för oss i regionen och hela landet. Flaskhalsar på E20 påverkar oss alla, därför är vi beredda att bidra med medel för att snabba på utbyggnaden av E20, säger regionrådet Irén Lejegren (S).

Positivt att 90 får vara kvar som högsta tillåtna hastighet
Regionförbundet Örebro är positiv till att 90 km/h även i fortsättningen kommer vara möjlig att ha som högsta tillåtna hastighet på viktigare regionala vägar.

Irén Lejegren (S) fortsätter:
– En hastighetssänkning hade motverkat vårt arbete med regionförstoring och påverkat möjligheterna till arbetspendling negativt, därför är vi glada att vi även fortsättningsvis kan ha 90km/h som hastighet på våra viktigare regionala vägar.

Bra strategi för gruvorna i Bergslagen
Det är positivt att man agerar snabbt, istället för att fastna i utredningar, för att komma igång med infrastrukturlösningar så att gruvdriften kan komma igång i Bergslagen. Samtidigt vill regionförbundet poängtera att denna kortsiktiga lösning inte får innebära inskränkningar i den regionala tågtrafiken. En väl fungerande tågtrafik är en av de viktigaste faktorerna för utvecklingen i Bergslagen.

Öka tempot på genomförandet av viktiga järnvägsobjekt
Regionförbundet delar Trafikverkets uppfattning att järnvägen behöver dubbelspår hela vägen mellan Hallsberg och Mjölby. Däremot anser Regionförbundet att tidplanen för denna utbyggnad är för utdragen.

– Det finns stora behov av en snabb utbyggnad. Det här är en flaskhals som påverkar landets godstransporter redan idag. Och trycket kommer att öka. Därför är det inte rimligt att 65 procent av finansieringen för den sista etappen ligger utanför planperioden, alltså efter år 2025, säger Irén Lejegren (S).

Västra Stambanan behöver ett helhetsgrepp
Det finns ett stort behov av en långsiktig strategi som tar ett helhetsgrepp för Västra Stambanan. Västra Stambanan kommer att vara den sträcka som används för snabb tågtrafik mellan Stockholm och Göteborg många år till.

– Först när hela Götalandsbanan är klar finns förutsättningar att flytta snabb interregional trafik från Västra Stambanan. Utan ett helhetsgrepp om sträckan kommer förutsättningarna att förbättra tågtrafiksituationen vara svår, säger Irén Lejegren (S).

Regionförbundet Örebro beredd att bidra till utbyggnaden av E20
E20 är en viktig väg både för näringslivet i Örebro län och hela landet. Därför är Regionförbundet Örebro är beredd att bidra med medel till för att snabba på utbyggnaden av E20.

– Eftersom flaskhalsar, även de utanför vårt län, påverkar oss alla är vi beredda att bidra med medel för att snabba på utbyggnaden av E20, avslutar Irén Lejegren (S).

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in